Bảo Thắng: Sáng tạo trong thực hiện Kết luận 01/KL-TW

Thôn Nậm Hẻn, xã Gia Phú là 1 trong 2 thôn đầu tiên của xã đạt “Thôn kiểu mẫu” và là tập thể được huyện Bảo Thắng khen thưởng, đề nghị ghi danh điển hình cấp tỉnh trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

z4713906329981_2287765310eedf92738000b90901b467.jpg

Cán bộ, đảng viên và người dân trong thôn đã tích cực thi đua, thực hiện đạt các tiêu chí “Thôn kiểu mẫu” trước thời hạn. Ngoài việc đóng góp xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông theo quy định chung của thôn, các đảng viên đã gương mẫu, đi đầu, ủng hộ thêm tiền, vật chất, hiến đất… Thôn đã huy động, xây dựng được nhà văn hóa tổng trị giá 700 triệu đồng (trong đó người dân đóng góp bằng tiền, vật chất, ngày công trị giá 600 triệu đồng); mở rộng tuyến đường trục chính từ 3 m lên 5 m, dài hơn 0,6 km, đổ bê tông. Người dân cũng giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm…

z4713906286897_19bb75a1da63642452f64822b43f9df3.jpg

Việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 được huyện Bảo Thắng chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ. Nổi bật là các cấp ủy đảng thường xuyên coi việc thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh là căn cứ đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng cá nhân và tập thể.

z4713906386118_4ac1ab4cb6287c359a42bea94f1bfd3a.jpg

Đồng chí Lê Trung Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Thắng cho biết: Việc lựa chọn khâu đột phá trong học và làm theo Bác gắn với giải quyết các vấn đề bức thiết, nổi cộm ở địa phương, đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, chỉ đạo triển khai, nhất là tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Qua đó, đã giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời và đúng quy định. Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Từ năm 2021 đến nay, toàn huyện đã khen thưởng 7.875 lượt tập thể, cá nhân; đề nghị cấp tỉnh biểu dương, ghi danh 117 lượt tập thể, cá nhân.

z4713906368735_ccd59083d1b4c81fe60915601616007b.jpg

Huyện Bảo Thắng đặc biệt đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đến nay, đã có 15.391 lượt cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết nêu gương gắn với thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trên cương vị công tác, nhiệm vụ chuyên môn.

Qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa trong Đảng bộ và Nhân dân trên địa bàn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website