VNPT Yên Bái chú trọng xây dựng điển hình tiên tiến học và làm theo Bác
Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao Giấy khen cho đảng viên Trần Xuân Khương - Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT Yên Bái, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05, giai đoạn 2021 - 2023

Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao Giấy khen cho đảng viên Trần Xuân Khương - Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT Yên Bái, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05, giai đoạn 2021 - 2023

Tấm gương anh Lê Thanh Tùng, nhân viên kỹ thuật, tổ Hạ tầng VNPT địa bàn Văn Yên đã có hành động cao đẹp khi nhặt được của rơi, trả lại cho người đánh mất. Anh Tùng là một đảng viên trẻ, một cán bộ kỹ thuật có chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao, luôn gương mẫu đi đầu trong chấp hành nội quy, quy trình làm việc, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Anh là một trong những mô hình, gương điển hình tiên tiến đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo sức lan tỏa tích cực trong toàn Đảng bộ VNPT Yên Bái.

Học và làm theo Bác, giai đoạn 2021 -2023, Đảng bộ VNPT Yên Bái đã đăng ký xây dựng và duy trì 4 mô hình điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh (VNPT Miền Tây, VNPT Văn Yên, Phòng Khách hàng tổ chức doanh nghiệp, Trung tâm Công nghệ Thông tin); 2 mô hình "thi đua thực hiện chương trình "5S”( Trung tâm Điều hành Thông tin; Phòng Điều hành Nghiệp vụ); các gương điển hình tiên tiến (tiêu biểu như đảng viên Trần Xuân Khương - Bí thư chi bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT Yên Bái, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; đảng viên Hà Mạnh Cường – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Viễn thông Miền Tây…).

Đối với mô hình "Sản xuất kinh doanh giỏi”, VNPT Yên Bái đã xây dựng tiêu chí, mục tiêu cụ thể hàng năm và trong giai đoạn 2021-2025 để thực hiện bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ được giao hàng năm của Đảng bộ. Để đạt tiêu chí, mục tiêu kế hoạch đề ra, Đảng ủy, lãnh đạo VNPT Yên Bái đã triển khai các giải pháp như: xây dựng, tổ chức thực hiện nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, triển khai thực hiện các kế hoạch hành động, nhiệm vụ trọng tâm hàng năm; đẩy mạnh áp dụng công cụ quản lý, điều hành doanh nghiệp hiện đại: triển khai bộ chỉ số điều hành kinh doanh, quản trị rủi ro doanh nghiệp....

Nhờ đó, VNPT Yên Bái trong giai đoạn 2016 - 2022 đã đạt tổng doanh thu đạt gần 1.600 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 5,33%/năm; nộp ngân sách đạt 38,1 tỷ đồng; tổng thu nhập bình quân người lao động tăng 15,78%/năm. VNPT Yên Bái được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, UBND tỉnh Yên Bái, Tập đoàn Bưu chính Việt Nam tặng cờ thi đua, bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm.

Từ những kết quả đạt được, Đảng bộ đã khen thưởng 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; được Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối khen thưởng 1 cá nhân gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2021. Trong giai đoạn 2021 – 2023, Đảng ủy Khối khen thưởng cho 1 tập thể, 2 cá nhân trong xây dựng và nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05.

Chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng bộ VNPT, ông Vũ Minh Nghĩa - Bí thư Đảng bộ, Trưởng đại diện VNPT tại Yên Bái, Giám đốc VNPT Yên Bái cho biết: Đảng bộ rất coi trọng việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy và lãnh đạo đơn vị, đặc biệt là nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên công tác tổ chức, bồi dưỡng, giúp đỡ xây dựng các mô hình, gương điển hình tiên tiến, đặc biệt là các tập thể, cá nhân đã đăng ký; quan tâm theo dõi sát sao, kịp thời phát hiện những tập thể mới, gương "người tốt, việc tốt”; xác định đúng nội dung, vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp xây dựng và nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện của các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng mô hình tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến để các mô hình, gương điển hình tiên tiến ngày càng được mở rộng và liên tục lan tỏa.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website