• Lan tỏa mô hình, điển hình tiên tiến ở Thạch Lương

  Lan tỏa mô hình, điển hình tiên tiến ở Thạch Lương

  Thời gian qua, việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt là Chỉ thị số 05), cũng như các chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm được Đảng ủy xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái gắn với việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng và của cấp ủy địa phương.

 • Mù Cang Chải (Yên Bái): Học Bác, bình dị góp sức cho bản làng

  Mù Cang Chải (Yên Bái): Học Bác, bình dị góp sức cho bản làng

  Học Bác bằng những việc làm bình dị và trở thành những điển hình tiên tiến từ những điều bình dị đó. Có thể kể đến như các cá nhân: Thào A Chú - bản Pú Nhu Háng Sung, xã La Pán Tẩn; Giàng Khua Páo - bản Lùng Cúng, xã Nậm Có; Lù Páo Câu - bản Púng Luông, xã Púng Luông, Thào A Sáu ở bản Háng Á, xã Hồ Bốn; Sùng A Sào - bản Hú Trù Lình, xã Lao Chải, Thào A Súa - bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt … và rất nhiều điển hình khác đã được ghi nhận, khen thưởng.

 • Hòa Bình: Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

  Hòa Bình: Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

  Thông qua việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các nghị quyết về xây dựng Đảng; các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), nhất là người đứng đầu đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, đưa nhanh nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

 • Trà Vinh: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tạo được chuyển biến quan trọng về kinh tế - xã hội

  Trà Vinh: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tạo được chuyển biến quan trọng về kinh tế - xã hội

  Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh có nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định tầm quan trọng của việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

 • Bạc Liêu: Chuyển biến rõ nét sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

  Bạc Liêu: Chuyển biến rõ nét sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

  Trong 5 năm qua, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện liên tục, trở thành nền nếp, thường xuyên với nhiều hình thức phong phú và đa dạng giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa và những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tự soi, tự sửa, thực hành nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng rõ nét; năng lực thực thi công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc ngày càng nâng cao, chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên.

 • Phú Thọ: Điểm sáng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

  Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chi bộ khu 11, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực, trở thành điển hình tiên tiến của xã, huyện.

 • Nam Định: Nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên

  Nam Định: Nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên

  Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các quy định về nêu gương của Đảng, Ban TVTU Nam Định đã phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; kịp thời ban hành các văn bản để cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm nêu gương của Trung ương.

 • Cao Bằng: Đột phá trong học tập và làm theo Bác

  Cao Bằng: Đột phá trong học tập và làm theo Bác

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng tỉnh Cao Bằng đưa việc học và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị; việc xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

 • Vĩnh Long: Trà Ôn lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

  Vĩnh Long: Trà Ôn lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

  Thời gian qua, việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cá nhân trên địa bàn huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long với nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả…

 • “Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

  “Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

  (HCM.VN) - Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần tiếp tục được các cấp, các ngành, các đơn vị đẩy mạnh theo hướng thấm nhuần sâu sắc, vận dụng sáng tạo những lời căn dặn, quý báu của Người.

Xem nhiều nhất

Liên kết website