Tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển

Đây cũng là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được cả nước quán triệt và làm theo bằng những hành động cụ thể.

Sợi chỉ đỏ xuyên suốt

Theo PGS.TS Bùi Đình Phong (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kiến quốc, phục hưng đất nước vẫn luôn là sợi chỉ đỏ soi đường để đưa Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Theo tư tưởng của Người, tự lực là tự mình làm lấy, không nhờ cậy ai. Ðiều này gắn liền với tự lực cánh sinh, tức là tự mình lo cuộc sống của mình, không ỷ lại vào người khác.

 

 Cán bộ Bộ phận một cửa UBND huyện Thanh Trì hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Phạm Hùng 

Tự cường là tự mình xây dựng sức mạnh của mình, không ỷ lại vào người khác. Nó gắn liền với tự lập, tức là tự mình gây dựng cho mình, không cần sự giúp đỡ của người khác. Nói ngắn gọn, tự lực, tự cường là tự mình lo công việc của mình và gây sức mạnh cho mình, không lệ thuộc, không phụ thuộc, không ỷ lại ngồi chờ.

Nhiều nhà nghiên cứu khác cũng nhận định, chính tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn chính là nguồn sức mạnh nội sinh quan trọng để thúc đẩy ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển. Bởi các tư liệu nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy, Người đã nhiều lần khẳng định, việc nước là việc chung, mỗi người đều phải có trách nhiệm “gánh vác một phần”. Người có tiền góp tiền, người có của góp của, người có sức góp sức, người có tài năng, sáng kiến góp tài năng, sáng kiến…

Thực tế đang cho thấy, chính tinh thần đoàn kết đã tạo thêm nguồn lực cả về vật chất và tinh thần, nhân lên sức mạnh nội sinh để đưa đất nước vượt qua gian nan, thử thách. Đặc biệt, trong thời gian qua, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, chưa bao giờ từ “đoàn kết” lại được nhắc đến nhiều như vậy và tinh thần đoàn kết toàn dân một lần nữa thể hiện sức mạnh, hiệu quả to lớn trong phòng, chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Luôn có khát vọng vươn lên

Tư tưởng của Bác về ý chí tự lực, tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển ngày càng mang tính thời sự khi nhiều vấn đề rất cần đến sự chung sức, đồng lòng của toàn thể Nhân dân để vượt qua khó khăn, hướng tới những mục tiêu cao hơn. Đồng thời, như các nhà nghiên cứu đã nhận định, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc không chỉ là mơ ước mà là khát vọng mang sức sống hiện thực, được hình thành, bồi đắp trên một cơ tầng khoa học về lộ trình hướng đích với những bước đi được dự liệu rõ ràng.

Theo GS.TS Phùng Hữu Phú (Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng T.Ư), muốn thực hiện được khát vọng phát triển đất nước vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc ấy cần có hệ giải pháp đồng bộ, sáng tạo, khoa học, trong đó một yếu tố quan trọng là nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bởi những tư tưởng của Bác đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn; việc vận dụng và phát triển sáng tạo trong bối cảnh hiện nay sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước. Điều quan trọng đặc biệt là người đứng đầu phải là tấm gương tiêu biểu; có khả năng lan tỏa, truyền cảm hứng hành động cho mọi người, cho Nhân dân. Đây là điều kiện tiên quyết để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc trong Đảng và xã hội.

Trên cơ sở những thành tựu đã có, cả nước đang bước vào một giai đoạn mới, để đến năm 2025 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại; đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trong những năm qua, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ra những khó khăn, Việt Nam vẫn đạt được tăng trưởng dương, được bạn bè quốc tế đánh giá cao, được coi là điểm sáng về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội…

Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đã đặt ra.

Trần Hà

Theo https://kinhtedothi.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website