Lan tỏa học và làm theo Bác tại Đảng bộ TP. Điện Biên Phủ

Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nền nếp tại Đảng bộ phường Thanh Trường. Trong ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thanh Trường triển khai nhiệm vụ.

Phường Thanh Trường hiện có diện tích 677ha với 14 tổ dân phố, bản và trên 7.000 nhân khẩu; Đảng bộ phường có 18 chi bộ trực thuộc với 464 đảng viên sinh hoạt. Thời gian qua, trên địa bàn phường hiện thực hiện một số dự án trọng điểm như: Dự án Đầu tư xây dựng, mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên; Dự án các điểm tái định cư số 1, số 3, số 3 mở rộng... Do đặc thù địa phương đang nằm trong vùng quy hoạch giải phóng mặt bằng, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, xáo trộn; để ổn định và nâng cao đời sống cho nhân dân, Đảng ủy phường Thanh Trường đã chỉ đạo tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về chế độ chính sách giải phóng mặt bằng, tái định cư; trong đó, vận động thành công trên 1.500 hộ bị ảnh hưởng đảm bảo tiến độ thi công các dự án. Cùng với đó, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, chú trọng phát triển nông nghiệp bền vững, công nghiệp và thương mại dịch vụ, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn đảm bảo và giữ vững.

Bà Nguyễn Thị Oanh, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Trường cho biết: Để thực hiện được những kết quả trên, trước hết là sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương trên các lĩnh vực, trong đó có việc triển khai hiệu quả các mô hình dân vận khéo; chú trọng công tác dân vận chính quyền; MTTQ, các tổ chức đoàn thể luôn sâu sát, gần gũi quan tâm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện đã phát huy tốt vai trò tiền phong của cán bộ, đảng viên để nêu gương trước quần chúng; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu từ nhận thức đến hành động trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chia sẻ khó khăn, vướng mắc với nhân dân. Có như vậy, nhân dân sẽ đồng thuận tạo sức mạnh đoàn kết thì công việc dù khó khăn đến mấy nhất định sẽ thực hiện thắng lợi đúng như lời Bác Hồ từng dạy “dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Tại Đảng bộ phường Mường Thanh, việc học và làm theo Bác cũng được triển khai linh hoạt, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2021, Đảng ủy phường ban hành nhiều nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế. Trong triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tiễn, Đảng ủy xây dựng, ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng phù hợp; đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, kinh tế - xã hội của phường được duy trì và phát triển; thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 6,5 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; an sinh xã hội đảm bảo, toàn phường có 98,5% số hộ đạt gia đình văn hóa, 93,3% tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa...

Những năm qua, để việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Thường vụ Thành ủy Điện Biên Phủ chỉ đạo các chi, đảng bộ đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, đưa nội dung học và làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt thường xuyên. Hàng năm, các chi, đảng bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng.

Bà Chử Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Điện Biên Phủ cho biết: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ chính trị của thành phố; gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 việc học tập và làm theo Bác từng bước trở thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ sở, đơn vị và toàn thành phố.

Bài, ảnh: Minh Thảo

Theo http://baodienbienphu.info.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website