Phú Thọ: Học Bác tinh thần lãnh đạo quần chúng

Nhờ học Bác, nhiều hộ dân trên địa bàn đầu tư phát triển kinh tế góp phần giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng

Để tạo sự chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo, thực hiện việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Đặc biệt phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ chú trọng việc thảo luận những vấn đề trọng tâm, đề ra những giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót, tạo chuyển biến trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đồng chí Lê Văn Đảng- Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Từ sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên; mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và chức trách được giao. Trên địa bàn xã ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tập thể điển hình, cá nhân gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, ngày càng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đi vào chiều sâu. Từ đó làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước”.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung xây dựng hạ tầng, tạo diện mạo nông thôn mới

Với phương châm "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", Đảng uỷ xã đã cụ thể hóa bằng kế hoạch để triển khai đến tất cả các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn với nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; phòng chống tham nhũng, ngăn ngừa tiêu cực, phiền hà đối với nhân dân và doanh nghiệp; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu, tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại; quan tâm góp ý của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân. Đáng chú ý, nhờ thực hiện tốt việc học Bác trong công tác lãnh đạo quần chúng, nhân dân trên địa bàn xã tích cực hiến đất để giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn. Năm 2020, nhân dân đã hiến 1.762m2 đất, 1.047m bờ rào xi măng và các công trình xây dựng trên đất...Ngoài ra, Đảng bộ, chính quyền xã ban hành và triển khai thực hiện nhiều nghị quyết chuyên đề về dồn đổi ruộng đất nông nghiệp; phát triển giao thông nông thôn; phát triển kinh tế, chỉ đạo ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao...

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Tề Lễ đã tạo nguồn sinh lực mới, thúc đẩy quá trình xây dựng và phát triển quê hương giàu đẹp. Đời sống của người dân được nâng lên. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 2,7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 37,4 triệu đồng. Hệ thống điện, đường, trường, trạm khang trang, xã đã cán đích nông thôn mới vào năm 2018; những năm gần đây, Đảng bộ xã liên tục hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ánh Duơng

Theo http://baophutho.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website