Phát huy truyền thống, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Ở những nơi đồng bào thiểu số, phải luôn giúp đỡ giáo dục đồng bào, làm cho đồng bào tin yêu cán bộ thì đồng bào sẽ luôn hết sức giúp đỡ, có khi hy sinh cho ta…”, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu đã có nhiều phong trào, mô hình và sáng kiến tiêu biểu giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới (KVBG) phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Có thể kể đến: “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”; Dự án “Cán bộ, chiến sỹ quân đội nâng bước em tới trường”; Chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản”; “Trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ”...

Tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, Đảng ủy BĐBP tỉnh phối hợp với Huyện ủy các huyện biên giới tăng cường cán bộ các đồn biên phòng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, giữ chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy, tăng cường phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới, tham gia sinh hoạt tại chi bộ bản, phụ trách hộ gia đình ở KVBG với phương châm “3 bám, 4 cùng”.

Trong công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, BĐBP tỉnh đã phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu nước láng giềng duy trì, thực hiện nghiêm các hiệp định, quy chế biên giới. Duy trì có hiệu quả kết nghĩa 5 cặp đồn - trạm. Tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức ký kết nghĩa 6 cặp cụm dân cư hai bên biên giới, góp phần giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai bên biên giới.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, quần chúng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng; chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm trên biên giới; phát huy vai trò của lực lượng chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở KVBG.

 

 Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

 Phát huy truyền thống vẻ vang 65 năm của lực lượng BĐBP; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Ngày Biên phòng toàn dân, xây dựng, củng cố thế trận lòng dân vững chắc góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, thời gian tới các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh cần quán triệt, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trước mắt, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả “Chiến lược quốc phòng Việt Nam”, “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam 2020; Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tiếp tục tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về cơ chế chỉ huy, sử dụng lực lượng BĐBP trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu... Giúp đỡ nhân dân phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả xảy ra, ổn định đời sống.

Xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở KVBG, phát huy các mô hình, chương trình giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với huyện ủy 4 huyện biên giới; đổi mới, cải cách hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên, xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; duy trì có hiệu quả các mô hình, chương trình giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ổn định cuộc sống.

Lực lượng bảo vệ biên giới quốc gia toàn dân vững mạnh, rộng khắp; xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại. Quán triệt, triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, trước hết là xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh về chính trị. Tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, truyền thống, đạo đức, lối sống; đấu tranh với những biểu hiện mơ hồ mất cảnh giác, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thực hiện tốt công tác tham mưu, củng cố, duy trì tốt các tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, an ninh trật tự các xã biên giới hoạt động ngày một nền nếp, chất lượng và hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ với triển khai hiệu quả các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội” ở KVBG; đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm trên biên giới. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm như: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Ngày Biên phòng toàn dân, góp phần xây dựng tình đoàn kết quân dân bền chặt.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website