Tạo phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả

Hội viên phụ nữ thôn Đình Cại, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ tham gia vệ sinh môi trường (ảnh chụp trước ngày 27/4/2021).

Tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ xã Hạnh Sơn chú trọng thực hiện. Địa phương đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh xã và các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, nhân dân, đặc biệt quan tâm tuyên truyền miệng.

Hạnh Sơn tổ chức 6 hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã mở rộng học tập chuyên đề với 195 lượt người tham dự; triển khai tại chi bộ 70 buổi với 16.940 lượt người tham dự. Cán bộ, đảng viên, công chức xã xây dựng bản đăng ký, cam kết, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Nội dung triển khai, đăng ký học tập của mỗi cá nhân đều cụ thể, khắc phục việc đăng ký chung chung. Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, chi bộ đưa kết quả học tập và làm theo vào tiêu chí thi đua của cơ quan, tiêu chí đánh giá công chức, đảng viên cuối năm. Đảng bộ xã đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện hiệu quả trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; giải quyết dứt điểm, hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân; xây dựng, nhân rộng thành công các mô hình, điển hình tiên tiến.

Xác định thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ đưa nội dung này vào sinh hoạt thường xuyên, chuyên đề. Đảng bộ xã đã tổ chức 5 kỳ sinh hoạt chuyên đề; mỗi chi bộ đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề 1 kỳ/năm.

5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ xã Hạnh Sơn đã tổ chức xây dựng trên 20 mô hình tập thể điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các mô hình đều có hiệu quả tốt, hiện đang duy trì 13 mô hình, trong đó phát triển kinh tế là 6 mô hình, văn hóa - xã hội 5 mô hình, an ninh trật tự 1 mô hình, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 1 mô hình.

Tiêu biểu như mô hình: trồng rau sạch, đường hoa của Hội Phụ nữ; nuôi trâu bán công nghiệp của Hội Nông dân; thắp sáng đường quê của Đoàn Thanh niên; tổ tự quản của Mặt trận Tổ quốc. Có 53 cá nhân điển hình tiên tiến gồm các đồng chí: Hoàng Văn Vạn - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Bản Tào; Đoàn Thị Thúy - Hiệu trưởng Trường THCS Hạnh Sơn; Hoàng Anh Tuấn - Trạm trưởng Trạm Y tế xã; Lò Thị Nhiên - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã...

Cá nhân các ông: Lại Văn Khoen, thôn Bản Lốm; Lò Văn Luấn - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã; Hoàng Văn Xuân, thôn Đình Cại; Đinh Văn Hương, thôn Bản Mớ là điển hình tiên tiến trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được UBND tỉnh, huyện tặng bằng khen, giấy khen.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, các đoàn thể và chi bộ đã gương mẫu thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, nhân dân Hạnh Sơn tích cực học tập và làm theo tấm gương của Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày, tạo phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Nguyễn Thơm

Theo http://baoyenbai.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website