Những lời căn dặn của Người, xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp

Cứ mỗi dịp đón xuân về, tấm lòng mỗi người dân Việt Nam nô nức hướng về Ngày thành lập Đảng (3/2/1930), tự hào về một Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua gần 93 năm lãnh đạo cách mạng nước ta gặt hái vô vàn thành tựu to lớn. Chúng ta bồi hồi nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vị lãnh tụ của toàn dân tộc, chiến sỹ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, danh nhân văn hoá thế giới. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cả nước mãi mãi biết ơn và tự hào vô hạn về Người. Nếu đất nước ta như một con tàu, trong trường biển cả đầy phong ba, bão tố thì Bác là Người thuyền trưởng tài ba đưa đến bến bờ vinh quang. Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, một Đảng Mác - xít Lê -nin- nít chân chính, để lãnh đạo nhân dân Việt Nam giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với Chiến thắng Điện Biên Phủ, đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đất nước ta hoàn toàn thống nhất, giang sơn thu về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó còn là thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới trong hơn 35 năm qua, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

 

 Hồ Chủ tịch nói chuyện với nhân dân Hưng Yên ngày 16/9/1961

Năm 2022 là thời điểm cả nước ta đã trải qua hơn 35 năm đổi mới, 53 năm thực hiện Di chúc của Người. Đó là một chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Tỉnh Hưng Yên – mảnh đất văn hiến và cách mạng, nơi vinh dự là quê hương của thân mẫu Bác Hồ, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta nguyện khắc ghi lời dạy của Người, tích cực học tập, lao động, công tác, từng bước vươn lên giành những thành tích to lớn hơn nữa. Sinh thời, Bác Hồ luôn dành cho Đảng bộ và Nhân dân Hưng Yên những tình cảm và sự quan tâm, động viên lớn lao, quý báu. Từ năm 1946 đến năm 1966, Người đã có 10 lần về thăm, làm việc với Đảng bộ và Nhân dân Hưng Yên. Lần nào về Hưng Yên, Bác đều căn dặn cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, tích cực học tập, nâng cao hiểu biết để xây dựng quê hương.

Khắc sâu lời dạy của Bác Hồ, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên luôn giương cao ngọn cờ, lãnh đạo các tầng lớp Nhân dân liên tiếp giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt chỉ trong thời gian hơn 25 năm kể từ khi tái lập tỉnh đến nay, một thời gian chưa dài so với lịch sử đất nước, quê hương nhưng là thời điểm bước ngoặt, có ý nghĩa lịch sử to lớn, đánh dấu sự phát triển khá ngoạn mục của tỉnh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Toàn tỉnh đã xây dựng nền tảng kinh tế - xã hội tương đối đồng bộ, kinh tế hằng năm đều tăng trưởng cao hơn bình quân chung của cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách đều tăng gấp nhiều lần so với khi tái lập tỉnh. Tiềm năng, lợi thế về du lịch, nông nghiệp từng bước được khai thác hiệu quả. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư cải thiện và nâng cao chất lượng, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng đổi mới. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục - đào tạo tiếp tục được củng cố ở tất cả các bậc học và ngành nghề đào tạo; an sinh xã hội được bảo đảm, công tác giảm nghèo bền vững thu được nhiều kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao. Quốc phòng - an ninh được tăng cường và giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm... Thành tựu mà Hưng Yên đạt được hôm nay đã khẳng định đó chính là thành quả của sự đoàn kết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Hưng Yên và cấp ủy các cấp, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, sự quyết tâm, đồng lòng, nhất trí cao của các tổ chức, doanh nghiệp và mọi tầng lớp Nhân dân trong việc triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các chương trình, kế hoạch… mà cấp ủy, chính quyền các cấp đã đề ra.

Năm 2022 là năm thứ hai - năm bản lề của nhiệm kỳ 5 năm, có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh hãy biến tình cảm và lòng biết ơn đối với Bác thành việc làm có ý nghĩa thiết thực. Trước hết phải tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 21 – KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; việc kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân, qua đó tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục chỉ đạo phát triển kinh tế gắn kết chặt chẽ với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho Nhân dân, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, bảo đảm tốt an sinh xã hội. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khắc phục tồn tại, hạn chế, vượt qua khó khăn, thử thách, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cùng với các nhiệm vụ khác, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh ta cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đổi mới công tác cán bộ, giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website