Minh Hoá: Chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05), hàng năm, Huyện ủy Minh Hóa đều ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề cụ thể, hiệu quả, sát với thực tiễn…

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Minh Hóa Đinh Kiên Cường cho biết: "Sau khi Chỉ thị số 05 được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Trên cơ sở đó, nhiều tổ chức cơ sở đảng ở địa bàn đã chủ động xây dựng chuyên đề cụ thể cho từng tháng và đưa vào sinh hoạt chi bộ; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống và thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; chỉ đạo điểm để nhân ra diện rộng; chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, đề ra kế hoạch, phân công cán bộ phụ trách tập trung chỉ đạo khắc phục, giải quyết dứt điểm.

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hóa Phúc xây dựng mô hình "Vườn cây gây quỹ tiết kiệm" để giúp nhau phát triển kinh tế.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 đã giúp Minh Hóa đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, vô cảm, xa dân; góp phần rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc, ý thức học tập, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế-xã hội...".

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05 đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa đã chỉ đạo đưa nội dung chỉ thị vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với xây dựng chuẩn mực đạo đức và thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong tinh thần, ý thức công tác của cán bộ, đảng viên.

Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã triển khai thực hiện sáng tạo, hiệu quả, như: Đảng bộ xã Hóa Phúc tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân; Đảng bộ Hạt Kiểm lâm huyện bám sát vào quy định chuẩn mực đạo đức của ngành để cụ thể hóa thành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp tại cơ quan...

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị số 05, Huyện ủy Minh Hóa còn xác định nội dung mang tính đột phá, đó là: Thực hiện “nói đi đôi với làm” trong triển khai chương trình trọng tâm về đổi mới công tác cán bộ; trồng rừng kinh tế và phát triển chăn nuôi giai đoạn 2016-2020; kế hoạch về phát triển du lịch; chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện. Cùng với việc thực hiện những nội dung trên, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến trong thực tiễn.

Nổi bật, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chọn tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng. Đảng ủy xã Hóa Sơn chọn nội dung thực hiện tốt cải cách hành chính, đổi mới phong cách, tập trung hướng về cơ sở; tập trung giao đất, giao rừng cho các hộ dân theo 2 chương trình trọng tâm của huyện. Đảng ủy xã Tân Hóa chọn thực hiện 2 chương trình trồng rừng kinh tế, phát triển chăn nuôi và thực hiện vệ sinh môi trường…

Ngoài những tập thể điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05, trên địa bàn Minh Hóa còn xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên, người dân có những việc làm thực sự học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác hiệu quả. Chỉ tính riêng năm 2021, huyện Minh Hóa có 10 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu", 1 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 15 cá nhân đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2017-2021)"...

Bí thư Huyện ủy Minh Hóa Bùi Anh Tuấn đánh giá: Nhìn chung, các cấp ủy đảng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp và đại đa số cán bộ, đảng viên trong toàn huyện đã phát huy vai trò nêu gương, tích cực, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các mặt; chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần, trách nhiệm cao trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; có ý thức tận tụy phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm...

Văn Minh

Theo https://baoquangbinh.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website