Công ty Điện lực Hà Giang làm theo lời Bác

 Vận hành Trung tâm điều khiển xa tại Công ty Điện lực Hà Giang.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện theo từng năm, sát với tình hình của đơn vị gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của Tỉnh ủy. 100% Chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05 tại Chi bộ; nghiên cứu thảo luận sâu các nội dung của chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về trách nhiệm “nêu gương” của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt để vận dụng phù hợp với thực tế. Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên tự xây dựng bản đăng ký học tập, làm theo với những công việc cụ thể.

Nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả như: Thực hiện trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm; nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi; xây dựng và thực thi văn hóa EVN; cải cách hành chính, hoàn thiện chất lượng dịch vụ khách hàng và nâng cao chất lượng điện; xây dựng phong cách làm việc sâu sát, gần dân, “hiểu dân, học tập dân, vì nhân dân phục vụ, không gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân”…

Trong đó, công tác cải cách hành chính, nỗ lực phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng chính điểm nhấn trong thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Giang. Công ty đã triển khai nâng cấp và đưa vào hoạt động 11 phòng Giao dịch khách hàng tại trụ sở Công ty và 10 Điện lực huyện, thành phố trên địa bàn. Phòng giao dịch được đặt ở nơi trang trọng, dễ nhìn, dễ thấy, rất thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch. Bố trí đầy đủ nhân lực và tổ chức đào tạo tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng giao dịch viên. Thường xuyên thống kê, rà soát các thủ tục hành chính trong cung cấp các dịch vụ điện cho khách hàng, các biểu mẫu trong công tác dịch vụ khách hàng, tiến hành cắt bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết.

Ngoài ra, Công ty còn mở rộng và phát triển các dịch vụ giao dịch qua hình thức điện tử, tạo điều kiện để khách hàng dễ tiếp cận - dễ tham gia - dễ giám sát các dịch vụ của ngành Điện. Tổ chức triển khai tiếp nhận, giải quyết dịch vụ điện cho khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ năm 2018. Triển khai cung cấp dịch vụ điện trực tuyến trên trang web Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc từ năm 2017 theo chỉ đạo của EVN. Qua đó, tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhanh chóng tiếp cận và sử dụng hình thức dịch vụ điện trực tuyến của ngành. Kết quả chỉ số tiếp cận điện năng, chỉ số đánh giá độ hài lòng của khách hàng tăng theo từng năm.

Đặc biệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ Công ty luôn chú trọng lồng ghép với các nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty giao. Thực hiện các dịch vụ khách hàng, tăng năng suất, thu nhập cho người lao động, thực hiện công tác tối ưu hóa chi phí, đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ, quản lý chặt chẽ sự cố trên lưới điện, tăng cường văn hóa doanh nghiệp, duy trì công tác 5S. Luôn đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển KT – XH và sinh hoạt của nhân dân, cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục, phục vụ an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, sản lượng thủy điện đạt 1,785 triệu kWh; điện thương phẩm đạt 522,63 triệu kWh; doanh thu tiền điện đạt 971.075 triệu đồng. Nộp ngân sách địa phương 56.177,7 triệu đồng.

Đồng chí Hoàng Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy Công ty sẽ tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong Công ty và các đơn vị trực thuộc. Vận dụng một cách sáng tạo phong cách làm việc và tư tưởng, đạo đức của Bác vào điều kiện sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Đặc biệt chú trọng thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp, đưa văn hóa EVN đi sâu vào các hoạt động quản lý vận hành, sản xuất, kinh doanh, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ đến khách hàng và cộng đồng xã hội. Tiếp tục phát động và tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, đồng thời thiết thực học tập và làm theo tinh thần nhân văn sâu sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh…

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

Theo http://baohagiang.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website