Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước ở huyện Đông Sơn

Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Đông Tiến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Huyện Đông Sơn luôn xác định công tác thi đua - khen thưởng là động lực, là đòn bẩy để khích lệ, động viên tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn huyện quyết tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của huyện để ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn với quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện PTTĐ, công tác khen thưởng trên địa bàn huyện luôn gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “phát huy giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, xây dựng con người Đông Sơn năng động, sáng tạo - thân thiện, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập”...

Từ những PTTĐ thiết thực đã thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đông Sơn. Năm 2022, huyện đã hoàn thành 30/30 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; trong đó có 22 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 1 chỉ tiêu đúng hướng, 7 chỉ tiêu đạt kế hoạch, một số chỉ tiêu đứng trong tốp đầu toàn tỉnh. Nổi bật là tổng giá trị sản xuất ước đạt 18,3%, đứng thứ 5 toàn tỉnh; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,68 triệu đồng, vượt 5,2% so với kế hoạch; thu ngân sách Nhà nước 2.719.301 triệu đồng, đạt 424% so với dự toán tỉnh giao, 203% so với dự toán huyện giao, cao nhất từ trước đến nay và tiếp tục đứng trong tốp đầu toàn tỉnh... PTTĐ xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu được triển khai sâu rộng và đạt được kết quả tích cực. Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Đông Sơn huy động được 2.351,328 tỷ đồng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trong đó, Nhân dân đóng góp 975,89 tỷ đồng; hiến 68.312m2 đất mở rộng đường giao thông và hơn 22.500 ngày công lao động... Từ nguồn vốn huy động, toàn huyện đã đầu tư cải tạo, nâng cấp được 45,26 km đường giao thông; 35,39 km rãnh thoát nước; 52,4 km tường rào thoáng, dịch chuyển 1.184 cột điện; hoàn thành 78 vườn mẫu, 1.285 hộ cải tạo vườn tạp. Đến nay, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 62 thôn/tổng số 85 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, chiếm 72,9%. Đông Sơn hiện là huyện dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng xã, thôn NTM kiểu mẫu.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các PTTĐ đã được phát động thường xuyên, nổi bật là “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Dạy tốt, học tốt”; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia... PTTĐ thực hiện văn hóa công sở, 100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị đầy đủ thiết bị máy tính, kết nối mạng Internet, biển tên, thẻ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện quy định đồng phục vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần; các ngày lễ, hội, các kỳ họp HĐND huyện; quy định thực hiện lễ chào cờ vào thứ 2 đầu tuần hàng tháng...

PTTĐ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính được chú trọng, đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan Nhà nước từ huyện đến xã; tăng cường tổ chức các cuộc họp, hội nghị trực tuyến. Đến nay, 100% cơ quan Nhà nước thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%, vươn lên nhóm dẫn đầu toàn tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, những năm gần đây, PTTĐ xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tạo được sự chuyển biến tích cực về lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm, đi đầu trong các PTTĐ, các cuộc vận động; đồng thời tích cực hướng dẫn, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là động lực quan trọng để các PTTĐ yêu nước trên địa bàn Đông Sơn tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website