Sơn La: Nhiều cách làm hay, việc làm tốt học và làm theo Bác

 Cán bộ Kho bạc Nhà nước giải quyết thủ tục hành chính về chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Trung Khải, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy đã chọn 2 khâu đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện xuyên suốt trong nhiệm kỳ là tiếp tục lãnh đạo xây dựng kế hoạch và khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Các đơn vị đăng ký nội dung đột phá vào các khâu: Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng hình ảnh, phong cách người cán bộ, công chức; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng lao động; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... với nhiều giải pháp hiệu quả thu được nhiều kết quả cao.

Hàng năm, cán bộ, đảng viên, người lao động các đơn vị xây dựng bản đăng ký từ 1 đến 2 việc học tập và làm theo Bác, tập trung vào việc tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hiệu quả công việc, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; đổi mới lề lối làm việc, thái độ phục vụ khách hàng, nâng cao năng suất lao động...

Đảng bộ Trường cao đẳng Y tế Sơn La được Ban Thường vụ tỉnh ủy tặng Bằng khen về thành tích 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đồng chí Lê Anh Tuân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo xây dựng những mô hình có sức lan tỏa, như “Mô hình ngân hàng máu sống” được cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên hưởng ứng, hiến hơn 300 đơn vị máu phục vụ công tác điều trị các ca cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; “Quỹ học bổng tiếp sức đến trường” hỗ trợ những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; “Mô hình tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ”. Đảng ủy lãnh đạo nhà trường làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, hiện trên 72,34% giảng viên có trình độ sau đại học. Do vậy, chất lượng đào tạo của nhà trường không ngừng nâng lên.

Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tập trung lãnh đạo đột phá về triển khai dịch vụ công trực tuyến qua Kho bạc Nhà nước. Trao đổi với đồng chí Đặng Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, được biết: Đến hết năm 2020, đã có 1.377/1385 đơn vị thực hiện giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến đạt 99,4%. Dịch vụ công trực tuyến qua Kho bạc Nhà nước đã phát huy hiệu quả tích cực trong quản lý chi ngân sách nhà nước, tiết kiệm thời gian giải quyết công việc cho khách hàng và cán bộ công chức kho bạc, tăng cường tính kiểm soát chặt chẽ về thủ tục, thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Kiểm soát chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tại địa phương.

Còn nhiều cách làm hay, việc làm tốt trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, như: Chi bộ Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Mộc Châu tổ chức chương trình du lịch kết hợp thiện nguyện, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ 360 triệu đồng cho các em học sinh tại một số điểm trường khó khăn ở huyện Vân Hồ. Đội ngũ cán bộ giao dịch viên, kiểm ngân hệ thống Agribank Chi nhánh Sơn La thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, luôn giữ phẩm chất trong sạch, liêm khiết, chỉ riêng năm 2020, đã trả lại tiền thừa cho khách hàng với số tiền gần 2,8 tỷ đồng. Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng duy trì tủ quần áo từ thiện cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn...

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên. Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương được thực hiện tốt hơn; chất lượng tham mưu, phục vụ tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Phạm Đức

Theo http://www.baosonla.org.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website