Chỉ thị 05 tạo không khí tích cực và nhân văn trong xã hội

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Một trong những điểm mới, sáng tạo được tỉnh áp dụng thời gian qua là tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 05 theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương, tỉnh đến các huyện, thành phố để mở rộng đối tượng tham gia đã được tận dụng, phát huy hiệu quả.

 

 Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài học Bác giai đoạn 2016-2020 (đợt II) thu hút đông đảo nhà báo, văn nghệ sĩ tham gia. Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân vào ngày 2/3/2020

Điển hình, Tỉnh ủy đã mời GS.TS Hoàng Chí Bảo báo cáo chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, thu hút gần 20.000 lượt người theo dõi, học tập. Ngoài ra, bài giảng chuyên đề còn được ghi hình phục vụ tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Chuyên đề học Bác năm 2017 được lồng ghép trong hội nghị báo cáo viên của tỉnh; các chuyên đề học Bác các năm 2018, 2019, 2020 được tiếp nối trực tuyến từ Trung ương đến điểm cầu của tỉnh và các huyện, thành phố.

Sau khi được tiếp thu, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, phổ biến các chuyên đề cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Thống kê, giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh tổ chức được trên 1.500 đợt quán triệt Chỉ thị số 05, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm, với trên 200.000 lượt người tham gia.

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp, cơ quan, đơn vị thực hiện khá tốt việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai, tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng năm, gắn với kỷ niệm các ngày truyền thống, thành lập ngành, bằng nhiều hình thức như sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt, văn hóa, văn nghệ... Cùng với học tập, các huyện, thành phố đã tập trung các hoạt động tuyên truyền trực quan bằng panô, băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường, khu vực trung tâm hành chính, cơ quan, đơn vị, trường học.

Việc tuyên truyền Chỉ thị 05 còn được lồng ghép vào chương trình văn hóa, văn nghệ, trên hệ thống truyền thanh và truyền hình các địa phương, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua, cuộc vận động, ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước, địa phương.

Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự tuyên truyền về Chỉ thị 05, nhất là phản ánh các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, những cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động

Xác định việc xây dựng kế hoạch làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh rất quan trọng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch làm theo và đăng ký các nội dung theo chủ đề hằng năm, gắn với việc cam kết thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 còn được gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua tại các địa phương, đơn vị.

Hàng năm, hầu hết cán bộ, đảng viên đã xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05, Quy định số 101 của Ban Bí thư khóa XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 55, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Các cấp ủy coi đây là một trong những tiêu chuẩn để kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, tổ chức đảng cuối năm. Qua đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, tích cực hơn trong việc tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục xây dựng và duy trì nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Đơn cử, các phong trào “Người tốt - Việc tốt” của huyện Đắk R’lấp, huyện Đắk Mil, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh. Mô hình “Thắp sáng quê hương”, “Camera an ninh” của huyện Đắk R’lấp; “Đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân” của đa số các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đảng bộ huyện Đắk Song tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ định kỳ hằng tuần, tháng. Tại buổi sinh hoạt này, huyện tổ chức kể các mẩu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu dương, khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Theo đồng chí Bùi Huy Thành, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, qua nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh vừa qua cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra một chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong đời sống xã hội.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các phong trào thi đua, những việc làm đầy ý nghĩa ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Nhiều sáng kiến, kinh nghiệm được các tập thể và cá nhân áp dụng trong thực tiễn lao động sản xuất, kinh doanh đã đem lại hiệu quả kinh tế-xã hội, góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp trong tỉnh, tạo ra không khí tích cực và nhân văn trong xã hội.

Bài, ảnh: Lam Giang

Theo http://baodaknong.org.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website