Sơn La: Họp Ban tổ chức, Hội đồng tuyển chọn giải thưởng sáng tác văn học, nghệ thuật, báo chí

Họp Ban tổ chức, Hội đồng tuyển chọn giải thưởng sáng tác văn học, nghệ thuật, báo chí.

Sau hơn 2 năm triển khai cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I, giai đoạn 2021-2025, Ban tổ chức đã nhận được 42 tác phẩm báo chí và 163 tác phẩm của 115 tác giả thuộc 7 chuyên ngành văn học nghệ thuật. Qua đánh giá, các tác phẩm tham gia đều đảm bảo yêu cầu về chủ đề, nội dung và thể loại, có sự đầu tư về nội dung và hình thức thể hiện. Nhiều tác phẩm tuyên truyền những cách làm sáng tạo, giới thiệu, quảng bá các mô hình nghiên cứu, phát triển, vận dụng sáng tạo, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, phát hiện, cổ vũ, lan tỏa những điển hình tiêu biểu, giới thiệu kinh nghiệm của các tập thể tổ chức tốt, có nhiều gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến bổ sung báo kết quả triển khai cuộc vận động; thẩm định kết quả đề nghị xét giải của các Hội đồng sơ khảo chuyên ngành; biểu quyết xếp hạng giải thưởng; lựa chọn 10 tác phẩm xuất sắc nhất gửi Ban tổ chức giải thưởng sáng tác văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I, giai đoạn 2021-2025 của Trung ương.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo đề nghị các thành viên Ban Tổ chức giải thưởng hoàn thiện nội dung báo cáo; sớm gửi các tác phẩm chất chất lượng về Ban tổ chức giải thưởng sáng tác văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025 của Trung ương. Trong giai đoạn tiếp theo, các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quan tâm, định hướng hội viên lựa chọn các đề tài để nâng cao chất lượng các tác phẩm tham gia dự thi.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website