Nam Định: Học Bác lựa chọn nội dung đột phá phát triển Doanh nghiệp

 Đóng gói sản phẩm thuốc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Dược.

Đóng gói sản phẩm thuốc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Dược.

Đồng chí Vũ Tất Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết: “Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức quán triệt, học tập và cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện tăng cường hướng dẫn các cấp ủy tại cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị, đồng thời chú trọng việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác. Căn cứ sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và điều kiện thực tế, các chi, đảng bộ trực thuộc đã lựa chọn các hình thức phù hợp để quán triệt, tuyên truyền nội dung chuyên đề về học tập và làm theo Bác đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong công ty, doanh nghiệp, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các nội dung chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng; đặc biệt là gắn với kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

 Nhiều doanh nghiệp, công ty đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động đăng ký kế hoạch phấn đấu, rèn luyện, học tập, làm theo trong từng năm, từng chuyên đề cụ thể. Định kỳ, các đơn vị tiến hành sơ kết và tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Dấu ấn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh còn được thể hiện bằng việc lựa chọn nội dung đột phá nhằm duy trì ổn định và phát triển bền vững doanh nghiệp trong giai đoạn mới của hội nhập quốc tế. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ đề ra những giải pháp khắc phục khó khăn, khai thác tối đa lợi thế và nguồn lực, nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí, duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều đơn vị, cấp ủy cơ sở, lãnh đạo doanh nghiệp đã đổi mới tư duy, tăng cường hợp tác, chia sẻ, gọi vốn đầu tư nâng cấp nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến thay thế cho máy móc, công nghệ cũ, lạc hậu; chú trọng bồi dưỡng, thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao; cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu. Mặt khác, các đơn vị thực hiện tinh giản bộ máy quản lý, lao động gián tiếp, quan tâm bố trí sắp xếp lao động dôi dư, giải quyết chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi người lao động. Các cấp ủy đảng, đoàn thể trực thuộc Khối đã gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo sự lan tỏa trong các đơn vị.

Điển hình như các phong trào, mô hình: Quản lý 5S tại các cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh tổng hợp của Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh; “Cải tiến liên tục và sáng tạo không ngừng” tại Công ty Cổ phần Lâm sản Nam Định; doanh nghiệp có quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ tại Công ty Cổ phần May Nam Hà; “Gắn kết nhân viên” tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương tỉnh; Phong trào thi đua lao động sáng tạo trong quản lý điều hành tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Nam Định... Là một điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà đã phối hợp với Ban giám đốc công ty phát động phong trào “Nâng cao kỹ năng nghề cho công nhân kỹ thuật”, trọng tâm là tổ chức hội thi thợ giỏi toàn đơn vị. Nội dung hội thi được phân theo các nghề “quản lý vận hành sửa chữa bơm điện”, “quản lý vận hành thủy nông” với hai phần thi gồm thi thực hành và trả lời trực tiếp. Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong công ty. Qua đó thúc đẩy phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề của người lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu nhập của người lao động.

Hay trong thực hiện trách nhiệm xã hội, chế độ, chính sách cho người lao động có phong trào “Ấm tình đồng nghiệp” của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà. Đảng ủy phối hợp với Ban giám đốc công ty, chỉ đạo Công đoàn công ty phát động gây quỹ ủng hộ các cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ năm 2017 đến nay, phong trào đã hỗ trợ được hàng chục trường hợp khó khăn. Điển hình như trường hợp nữ công nhân bị tai nạn do va chạm với xe ô tô trên đường đi làm. Công ty đã cử người cùng với gia đình đưa người bị nạn đi cấp cứu tại Hà Nội. Ban Chấp hành Công đoàn đã kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của toàn thể cán bộ, công nhân viên được 90 triệu đồng để tập trung cứu chữa cho nữ công nhân trên. Sau bình phục, Ban giám đốc Công ty đã bố trí sắp xếp công việc khác nhẹ nhàng, phù hợp với sức khỏe giúp người lao động ổn định cuộc sống. Phong trào “Ấm tình đồng nghiệp” đã tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, công nhân viên với doanh nghiệp.

Ngoài ra, còn nhiều mô hình điển hình hiệu quả khác như tiết kiệm, chống lãng phí thời gian, nguyên, nhiên vật liệu, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có trên 200 mô hình, điển hình tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác.

Với sự chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, kịp thời của cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể các cấp trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần giúp các đơn vị giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân lao động đề cao trách nhiệm, sự tự giác, ý thức kỷ luật, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Năm 2019, các doanh nghiệp trong Khối duy trì được mức tăng trưởng trên 11%; nộp ngân sách ước đạt 942 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2018, chiếm trên 40% nguồn thu ngân sách từ các doanh nghiệp trong tỉnh; đảm bảo được việc làm và thu nhập ổn định cho trên 26.500 lao động với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng. Kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức cơ sở đảng, từ năm 2016 đến nay, bình quân hàng năm có từ 93- 95% đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ.

Để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động, thời gian tới Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt theo các quy định của Trung ương. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp gắn với các nội quy, quy định của doanh nghiệp, với phương châm “ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”. Xác định và thực hiện tốt nội dung đột phá, trọng tâm các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập thường xuyên cho người lao động; nắm bắt, giải quyết kịp thời, dứt điểm những bức xúc nổi cộm ở doanh nghiệp; kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả để tổ chức biểu dương, khen thưởng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối./. 

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

Theo http://baonamdinh.com.vn

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website