Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Vũ Ninh

 Các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Vũ Ninh (Kiến Xương) tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Ninh cho biết: Nhờ những đổi mới, sáng tạo trong triển khai, tổ chức thực hiện việc học và làm theo Bác nên tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn ổn định, đoàn kết khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, Đảng ủy, UBND xã đã quyết liệt chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các thôn tích cực tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhân dân trong xã đã đóng góp sức người, sức của nâng cấp, cải tạo, xây mới hệ thống đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, nhất là việc hiến đất để nhân dân noi theo. Dù Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025 về đích NTM nâng cao song bằng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, sự vào cuộc mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, năm 2021 Vũ Ninh đã về đích NTM nâng cao trước kế hoạch.

Cùng với đó, để thay đổi thực chất đời sống nhân dân, Vũ Ninh xác định tập trung phát triển kinh tế ở cả 3 trụ cột: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, trong đó sản xuất nông nghiệp luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, gia tăng giá trị trên đơn vị diện tích đem lại thu nhập cao cho người dân. Bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: HTX định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị, đưa cơ giới hóa và sản xuất quy mô lớn, tích tụ ruộng đất tạo ra vùng sản xuất chuyên canh cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao. Hàng vụ, HTX đã chủ động tham mưu, sản xuất luân canh cây trồng hợp lý từ vụ xuân, vụ hè, vụ mùa đến vụ đông. Đến nay, 100% diện tích cấy lúa của xã bằng các giống ngắn ngày, diện tích gieo mạ khay, cấy máy được mở rộng, tăng dần tỷ trọng giống lúa chất lượng cao. Năng suất lúa bình quân toàn xã đạt 130 tạ/ha, sản lượng đạt 3.500 tấn, giá trị sản xuất đạt khoảng 28 tỷ đồng. Đặc biệt, HTX luôn chú trọng phát triển cây rau màu nhất là cây vụ đông duy trì trồng thường xuyên hơn 250ha, trong đó quy hoạch 7 - 10ha có bao tiêu sản phẩm, góp phần đưa giá trị sản xuất nông nghiệp hàng năm của xã đạt gần 40 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Tâm cho biết thêm: Để tất cả cán bộ, đảng viên đều nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung, xã Vũ Ninh đã triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”. Theo đó, xã đã thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, “Biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cám ơn, biết thấu hiểu và chia sẻ các vướng mắc của người dân, tổ chức”. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, thực hiện tốt việc phục vụ nhân dân khi đến giải quyết công việc hành chính.

Đẩy mạnh việc học và làm theo Bác, trên địa bàn xã Vũ Ninh đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở thôn Trung Hòa, biến rác thải thành tiền xây dựng quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Chi hội Cựu chiến binh thôn Bắc Sơn. Đến nay, nông thôn Vũ Ninh đã khoác lên mình một tấm áo mới. Kinh tế tăng trưởng khá, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,15%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91,59%. Thời gian tới, xã tiếp tục khuyến khích nhân rộng những kinh nghiệm hay, điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc học và làm theo Bác. Đồng thời, tiếp tục đề cao và phát huy ý thức trách nhiệm, vai trò nêu gương, tự giác tu dưỡng, rèn luyện cũng như đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và phục vụ Nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website