Hồ Chí Minh - Hành trình từ làng Sen đến Ba Đình

  • Chính trị quốc gia - Sự thật
  • 2010
  • 1960
TS. VĂN THỊ THANH MAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
HỒ CHÍ MINH HÀNH TRÌNH TỪ LÀNG SEN ĐẾN BA ĐÌNH (1890 - 1969) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÀ NỘI - 2010

Tác phẩm trong nước khác

Mới nhất

Liên kết website