Nhiều mô hình thiết thực học và làm theo Bác ở Lý Sơn

 Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công huyện Lý Sơn.

Trong những năm qua, các hoạt động học tập và làm theo Bác ở huyện đảo Lý Sơn là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; khắc phục bệnh thành tích, hình thức, phô trương; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính tr, đo đc, li sng, nhng biu hin “t din biến”, “t chuyn hóa” trong ni b. Đồng chí Nguyễn Minh Trí, thư Huyện ủy Lý Sơn cho chúng tôi biết: Thc hin Ch th 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 ca B Chính tr v “Hc tp và làm theo tư tưởng, đo đc, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở Lý Sơn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ cùng với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực gắn với các hoạt động đời sống của nhân dân. Trong đó, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, việc làm cụ thể thiết thực trong học tập và làm theo Bác ở nhiều lĩnh vực khác nhau đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Tiêu biểu như mô hình: “Học Bác về phong cách, thái độ tiếp công dân”, “Phong trào trồng cây xanh”, “chi bộ yêu thương” , “Hũ gạo tình thương”, “Dịch vụ an táng miễn phí”, “Mỗi ngày làm theo một lời Bác dạy”... hay 5 mô hình của Ban chỉ huy Quân sự huyện Lý Sơn đều thể hiện sự gắn kết tình quân dân: “Nâng bước em đến trường”, “Nồi cơm nghĩa tình”, “Tiết kiệm làm theo bác”, “xây dựng nhà Đồng đội” và “đoàn kết quân dân”. 

Đồng chí Nguyễn Minh Trí, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, mô hình “Học Bác về phong cách, thái độ tiếp công dân”, thái độ của cán bộ, công chức ở Lý Sơn khi tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân đã có những bước chuyển biến tích cực; tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân từng bước được nâng cao, từ đó chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên ngày càng được nâng cao, niềm tin yêu của nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền ở Lý Sơn ngày càng được củng cố vững chắc. Có thể khẳng định, những mô hình, điển hình trong học và làm theo Bác ở Lý Sơn chính là nhân tố tích cực, có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần vào sự thành công chung trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội ở huyện đảo những năm gần đây.

Bài học về “lấy dân làm gốc” theo lời Bác dạy, cán bộ là công bộc của dân, trong nhiều năm qua, nhất là từ khi giải thể đơn vị hành chính cấp xã, Ban thường vụ Huyện ủy Lý Sơn luôn thường xuyên quán triệt cho cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân, vì nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân. Theo đó, bằng nhiều hình thức thích hợp như: thông qua tiếp xúc cử tri; đối thoại trực tiếp giữa Bí thư cấp ủy với nhân dân; qua các cuộc sinh hoạt của các chi tổ hội, đoàn thể ở thôn, sinh hoạt khu dân cư…các cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân; kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc của Nhân dân. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đặt mình vào vị trí của người dân để giải quyết những yêu cầu bức xúc của người dân. Bên cạnh đó, Huyện ủy luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ để lãnh đạo, điều hành; chú trọng thực hiện quy chế dân chủ từ trong nội bộ cơ quan đảng đến thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Khi thực hiện các chủ trương, các công trình dự án, các vấn đề liên quan đến lợi ích của người dân, theo quy định phải công khai để dân biết tham gia góp ý hoặc dân quyết định…thì phải thực hiện hiện đúng quy định. Nhờ đó, quá trình lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ chính trị của địa phương luôn đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; các chủ trương, dự án triển khai thực hiện, được nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Học tập và làm theo Bác từ những việc làm nêu trên đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, kinh tế - xã hội luôn ổn định và phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được cải thiện và nâng lên.

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Lý Sơn tiếp tục nhân rộng những mô hình, cách làm hay, phát huy những việc làm tốt theo lời Bác dạy:“Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp” thế huyện Lý Sơn quyết tâm xây dựng và phát triển giàu đẹp để thật sự là vườn hoa đẹp trên biển theo nhiều nghĩa. Đồng thời huyện Lý Sơn tiếp tục xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ, việc làm cụ thể, thiết thực góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website