Làm theo lời Bác, Lữ đoàn Xe tăng 215 tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu

Lữ đoàn Xe tăng 215 là lực lượng dự bị cơ động chiến lược của Bộ, có nhiệm vụ thường xuyên là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và làm nhiệm vụ đột xuất khác. Ý thức sâu sắc nhiệm vụ được giao và thấm nhuần quan điểm, tư tưởng “người trước, súng sau”, “chính trị trọng hơn quân sự” của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội cách mạng, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xem đây là giải pháp quan trọng hàng đầu.

Bám sát chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Lữ đoàn thường xuyên kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, xây dựng đội ngũ đảng viên với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Trong đó, Lữ đoàn coi trọng cơ cấu với chất lượng cán bộ chủ trì của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm cho họ thực sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực công tác.

Lữ đoàn đã và đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); hoàn thiện, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp tình hình thực tiễn. Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư trưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, như: “Mỗi ngày học tập một lời Bác Hồ dạy”, “Mỗi đơn vị một mô hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị”; mô hình “Kíp xe Quyết thắng Đinh Văn Hòe”... Để đạt hiệu quả cao, trong quá trình triển khai, Đảng ủy Lữ đoàn thường xuyên bổ sung hoàn thiện quy chế kiểm tra, giám sát về rèn luyện đạo đức, lối sống, đề cao tính tiền phong, gương mẫu, “nói đi đôi với làm”, “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực học tập, làm theo” của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ chủ trì trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

 

 Đại tá Nguyễn Văn Hướng giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuẩn bị chiến đấu trong diễn tập.

Đơn vị đứng chân trên địa bàn có khí hậu thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, hạn hạn kéo dài, bão lũ thường xuyên xảy ra; tình hình an ninh chính trị, tôn giáo và tệ nạn xã hội diễn biến khá phức tạp, nên ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm, sức khỏe... của bộ đội. Trước thực tế đó, Lữ đoàn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ thống nhất về nhận thức, ý chí, hành động, có quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thực hiện vấn đề này, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tăng cường quán triệt, phổ biến cho bộ đội nắm vững các quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; điều lệnh, điều lệ, các chế độ, quy định về sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh đổi mới hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở đơn vị cơ sở; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để bộ đội nhận thức đúng tình hình, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động và đối tượng tác chiến; truyền thống, nghệ thuật tác chiến của Bộ đội Tăng thiết giáp trong các cuộc kháng chiến, v.v. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao cảnh giác cách mạng, tinh thần chiến đấu, tin tưởng vào cách đánh và vũ khí, trang bị khí tài được biên chế, có ý chí “dám đánh, quyết đánh và quyết thắng”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường biện pháp nắm, quản lý, định hướng tư tưởng, nhất là với đối tượng chiến sĩ mới và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; duy trì thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân và gia đình quân nhân để quản lý, giáo dục bộ đội; quan tâm làm tốt công tác dân vận, chính sách (2), v.v. Nhờ đó, Lữ đoàn luôn giữ vững sự ổn định, đoàn kết thống nhất cao. Trong 05 năm (2013 - 2018), 100% tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; trên 85% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng, đảng viên yếu kém; Đảng bộ Lữ đoàn được công nhận là tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy đội ngũ cán bộ chỉ huy: “Riêng về các chú, chính trị biểu hiện ra trong lúc đánh giặc. Học chính cương, chính sách rồi thì phải thực hiện. Nếu thuộc lầu mà không biết đánh giặc thì vô dụng. Cho nên các chú phải học tư tưởng chiến lược, chiến thuật, học cách dạy bộ đội đánh giặc, học phương pháp chỉ huy chiến đấu.”(3). Thực hiện lời di huấn của Bác, cùng với xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần, Lữ đoàn đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xác định đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết 438-NQ/ĐU của Đảng ủy Binh chủng, Nghị quyết 235-NQ/ĐU của Đảng ủy Lữ đoàn về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Lữ đoàn đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện; đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập, phù hợp với sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ. Trong quá trình triển khai, Lữ đoàn tập trung “Huấn luyện cơ bản, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí, trang bị thế hệ mới; coi trọng huấn luyện theo phương án, địa bàn, đối tượng tác chiến, lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, kỹ thuật binh chủng làm cơ sở và huấn luyện cán bộ làm khâu then chốt”.

Theo đó, với chỉ huy và cơ quan, tập trung làm rõ âm mưu, thủ đoạn tác chiến của địch; huấn luyện nghệ thuật sử dụng tăng thiết giáp; trình độ công tác tham mưu tác chiến, huấn luyện, nhất là phương pháp tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, soạn thảo văn kiện huấn luyện, diễn tập, v.v. Đối với phân đội, tập trung huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; chú trọng luyện tập nâng cao khả năng phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; ngụy trang, nghi trang, nghi binh, di dịch chuyển phòng tránh, bảo toàn lực lượng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu, v.v. Với trưởng xe, lái xe, pháo thủ, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ và những nội dung còn yếu, như: lái tổng hợp dốc, lái qua bãi lầy, lái điều kiện địa hình phức tạp, lái lên xuống phương tiện chuyên chở, bắn súng trên xe tăng theo điều kiện bài bắn ở khoảng cách xa, v.v. Với các phân đội bảo đảm: công binh, trinh sát, hóa học, thông tin,… tập trung huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là khả năng bảo đảm như: thông tin liện lạc, cơ động, vượt sông, tiêu tẩy độc, khả năng sửa chữa, cấp cứu và chuyển thương hỏa tuyến.. v.v.

 

 Đội hình xe tăng vượt qua cửa mở trong diễn tập

Để đạt hiệu quả cao, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình cho các đối tượng theo quy định; tổ chức học bù, học vét và các nội dung còn thiếu ngay trong tuần, tháng. Quá trình tổ chức huấn luyện bảo đảm đúng quy trình, từ kỹ thuật chuyên ngành đến đội ngũ chiến thuật không xe, có xe; từ tập chiến thuật 1 xe, đến đại đội tăng, tiểu đoàn tăng và diễn tập chiến thuật các cấp. Cùng với đó, Lữ đoàn đặc biệt coi trọng bồi dưỡng, tập huấn, duy trì nền nếp chế độ hội thao, hội thi đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp huấn luyện(4), với mục tiêu “Giỏi cấp mình, thuần thục cấp dưới, biết trên một cấp”. Đồng thời, quan tâm, đầu tư củng cố, xây dựng hệ thống thao trường, bãi tập, trường bắn(5), đáp ứng yêu cầu cao trong huấn luyện.

Cùng với các biện pháp trên, Lữ đoàn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên kiện toàn, bổ sung các loại văn kiện sẵn sàng chiến đấu, phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, v.v. Đồng thời, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức luyện tập, diễn tập, nâng cao khả năng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Nhờ đó, kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Từ năm 2015 đến nay, kết quả kiểm tra huấn luyện 100% các khoa mục đều đạt yêu cầu trở lên, có trên 80% khá, giỏi; diễn tập trung đội, đại đội, tiểu đoàn tăng: 100% đạt khá, bắn chiến đấu đạt giỏi. Năm 2016 và 2019, Lữ đoàn tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa, kết hợp tiếp nhận động viên, bắn đạn thật. Đặc biệt, năm 2018, Lữ đoàn đã tổ chức thành công cuộc Diễn tập chống chia cắt miền Trung, thực hành cơ động lực lượng bằng tàu hỏa, xe Max; tự hành vượt qua điều kiện địa hình phức tạp,… được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Binh chủng đánh giá cao.

Sức mạnh chiến đấu của Bộ đội xe tăng phụ thuộc rất lớn vào khả năng cơ động và hỏa lực của xe tăng. Nhận thức rõ điều đó, Lữ đoàn quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật. Trên cơ sở quán triệt, thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, những năm qua, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nền nếp công tác kỹ thuật, nhất là huấn luyện nâng cao trình độ, tay nghề, bậc thợ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật theo các chuyên ngành, làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật mới và kỹ năng xử lý các tình huống kỹ thuật trong cơ động tác chiến. Đồng thời, tích cực huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp trang thiết bị trạm, xưởng sữa chữa; duy trì hoạt động trạm, xưởng theo hướng chính quy, bảo đảm đúng quy trình công nghệ, vệ sinh công nghiệp; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,… nâng cao năng suất, chất lượng sửa chữa vũ khí, trang bị tại đơn vị. Trong 05 năm qua, Lữ đoàn sửa chữa vừa, nhỏ, bảo dưỡng và nâng cấp đồng bộ cho hơn 3.500 lượt xe tăng, xe thiết giáp, ô tô, v.v. Nhờ đó, hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn đạt và vượt chỉ tiêu quy định; trong đó, vũ khí, trang bị kỹ thuật làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đạt hệ số Kt= 1.

Cùng với các biện pháp trên, Lữ đoàn coi trọng công tác rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; tích cực tu sửa, cải tạo cảnh quan môi trường chính quy, “xanh, sạch, đẹp”, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”,… nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

 _______

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 14, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 435.

2 - Trong 05 năm qua, Lữ đoàn đã quyên góp, ủng hộ quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” 515 triệu đồng; ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Khuyến học” và quỹ “Nạn nhân chất độc da cam” hơn 122 triệu đồng; tặng 07 Nhà Tình nghĩa, 04 Nhà Đồng đội cho đối tượng chính sách. Năm 2016, 2018, Lữ đoàn được Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.

3 - Hồ Chí Minh, Toàn tập - Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 218.

4 - Từ năm 2013 đến nay, Lữ đoàn đã tổ chức hơn 10 lần hội thi; trong đó, có 04 Hội thi cán bộ huấn luyện giỏi, 02 Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi. Năm 2017, đạt giải Nhì Hội thi Diễn tập vòng tổng hợp đại đội Tăng cấp Binh chủng; đạt thành tích Xuất sắc Hội thi Tăng thiết giáp toàn quân. Năm 2018, đạt giải Ba Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi toàn quân

5 - Trong 05 năm qua, Lữ đoàn đã đầu tư hàng trăm triệu động và hàng nghìn ngày công lao động, đào đắp hàng nghìn mét khối đất, đá phục vụ làm mới Trường bắn Quỳnh Châu, Trường bắn xe tăng thu nhỏ, Sở chỉ huy bãi lái và củng cố, tu sửa bãi tập chiến thuật.

Đại tá NGUYỄN VĂN HƯỚNG, Lữ đoàn trưởng

Theo Tạp chí Quốc phòng toàn dân

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website