“Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”

“Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”

Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do đó, việc đẩy...

“Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”

“Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”

Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do đó, việc đẩy...

Tiêu điểm

Xem nhiều nhất

Liên kết website