Bắc Quang tăng gia sản xuất theo lời Bác dạy

Bắc Quang tăng gia sản xuất theo lời Bác dạy

Mùa Xuân Canh Tý ghi dấu 59 năm ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang (tháng 3.1961 - 2020). Khắc sâu lời dạy năm xưa của Người: “Đồng bào phải ra sức tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để làm cho mọi...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng văn hóa

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng văn hóa

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Tư tưởng ấy, ngay từ những năm trước Cách mạng Tháng Tám 1945 đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh hết...

“Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc”

“Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc”

(HCM.VN) - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917 - 7/11/1967), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại mở ra con đường giải phóng...

Bắc Quang tăng gia sản xuất theo lời Bác dạy

Bắc Quang tăng gia sản xuất theo lời Bác dạy

Mùa Xuân Canh Tý ghi dấu 59 năm ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang (tháng 3.1961 - 2020). Khắc sâu lời dạy năm xưa của Người: “Đồng bào phải ra sức tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để làm cho mọi...

Tiêu điểm

Xem nhiều nhất

Liên kết website