Khơi dậy niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân

Nói về việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Hồng Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, kết quả thực hiện sau 4 năm ở Hồng Lĩnh càng khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục triển khai và nhân rộng Chỉ thị, đồng thời cần tiếp tục sáng tạo ra những giải pháp, cách thức để việc thực hiện ngày càng thực chất, hiệu quả.

Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” của Công an thị xã Hồng Lĩnh

4 năm qua, đặc biệt 1 năm trở lại đây sau khi sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị (tháng 5/2019), Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc thực hiện đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tầm quan và trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt là việc xây dựng phong cách, tác phong công tác, ý thức tôn trọng nhân dân của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo giải quyết được Ban Thường vụ Thị ủy xác định là nội dung đột phá trong việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách công tác, lề lối làm việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; tập trung giải quyết, xử lý có hiệu quả các vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm, qua đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trở thành nội dung quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng nhiệm vụ...

Hồng Lĩnh tiến tới một đô thị văn minh

Chính phong cách, lối sống, thái độ ứng xử, thái độ vì cộng đồng của cán bộ, công chức, viên chức đã tạo nên lòng tin của nhân dân đối với chính quyền, từ đó, dân nghe, làm theo chủ trương, chính sách, giúp việc xây dựng xã hội trở nên đơn giản, dễ dàng mà hiệu quả. Những nhiệm vụ cụ thể của Thị xã mau chóng đạt kết quả, mà điểm nổi bật là công tác chỉnh trang đô thị và xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ sự vận động của chính quyền, đoàn thể, nhân dân tích cực tham gia hiến đất, hiến tài sản, đóng góp xây dựng chỉnh trang đô thị theo các cơ chế hợp lòng dân. Năm 2019 toàn thị xã có 67 tuyến đường giao thông trong khu dân cư được chỉnh trang với chiều dài trên 12 km; tổng kinh phí thực hiện trên 73 tỷ đồng, trong đó nhân dân tự đóng góp 36,7 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển đô thị năm 2019 đạt trên 835 tỷ đồng, trong đó nhân dân tự xây dựng đạt 280 tỷ đồng. Tiêu biểu có những tuyến phố đã hiến trên hàng trăm m2 đất để làm đường, cá biệt có dòng họ ở Đức Thuận đã tích cực di dời cả nhà thờ họ để hiến đất làm đường giao thông, chỉnh trang đô thị. Riêng năm 2020, toàn thị xã có 100 công trình chỉnh trang đô thị được đăng ký thực hiện, nhận thức của nhân dân về chủ thể trong xây dựng và chỉnh trang đô thị đã được thay đổi rõ rệt. Các dự án giao thống và xây dựng trên địa bàn được nhân dân đồng thuận cao trong công tác phối hợp giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng. 100% hộ dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Cảnh quan, môi trường toàn thị xã trở nên khang trang, tươi đẹp.

Xác định các cán bộ, đảng viên khối cơ quan phải đi dầu trong thực hiện Chỉ thị 05, nhiều đơn vị đã quan tâm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Thị xã đầu tư gần 6 tỷ đồng trang sắm thêm cơ sở vật chất CNTT phục vụ tại các Trung tâm hành chính công, các phòng ban chuyên môn và UBND các phường, xã. Vì vậy, kết thúc năm 2019, toàn thị xã đã giải quyết được trên 26000 thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp với tỷ lệ trên 99,9% đúng hạn và trước hạn. Các cấp ủy cũng đang quán triệt thực hiện nghiêm quy chế thực hiện công khai xin lỗi khi chậm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đây vừa là thước đo, vừa là động lực phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên trước nhiệm vụ được giao phó.

Mô hình nuôi thỏ của anh Phan Thanh Hùng – tổ dân phố Thuận An được nhiều người học tập

Với những bước đi đúng hướng, ở Hồng Lĩnh xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình, tấm gương học và làm theo Bác. Trong 4 năm qua, thị xã có 298 mô hình, điển hình trên các lĩnh vực được các đơn vị, địa phương đăng ký, đến nay đã công nhận được 192 mô hình. Những mô hình, điển hình này đã tạo được sức lan tỏa lớn trong xã hội. Trong giời gian tới, thị xã sẽ quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan lực lượng vũ trang. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu để vận động, khuyến khích các tầng lớp nhân dân phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt các tiêu chí đô thị loại III và trở thành đô thị văn minh./.

 

 

 

 

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website