Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả

 Thành viên HTX Xây dựng và Nông nghiệp Bảo Khánh trao đổi kinh nghiệm trồng cây ăn quả.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu rộng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cụ thể hóa các nội dung vào chương trình hành động của cấp ủy hằng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Xác định một số vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết dứt điểm. Đồng thời, chọn công việc có tính chất đột phá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 4 năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn 15 khâu đột phá liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều chỉ đạo rà soát, lựa chọn các vấn đề phức tạp, kéo dài, được dư luận quan tâm vào diện Ban Thường vụ Huyện ủy đôn đốc, lãnh đạo, chỉ đạo. Từ năm 2016 đến 2020, đã giải quyết 12/13 vụ việc phức tạp, còn 1 vụ việc đang được chỉ đạo giải quyết; tổ chức 24 cuộc đối thoại với người dân, những bức xúc, khó khăn, vướng mắc của cơ sở được chỉ đạo giải quyết, góp phần tạo thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo việc xây dựng mô hình đột phá làm theo Bác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Hơn 4 năm qua, các chi bộ, đảng bộ lựa chọn, đăng ký hơn 300 mô hình có sức lan tỏa trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Trong đó, điển hình là HTX xây dựng và nông nghiệp Bảo Khánh (xã Cò Nòi), thành lập năm 2017 với 12 thành viên, đến nay, HTX có 22 thành viên, chủ yếu là thanh niên. Học và làm theo Bác, các thành viên của HTX tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Anh Bùi Văn Lộc, Giám đốc HTX Cho biết: Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, HTX đã tập trung đầu tư trồng các loại cây ăn quả theo quy trình VietGAP; trong đó, chủ yếu là cây na Thái ghép với giống na dai địa phương, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, các thành viên HTX đã có thu nhập ổn định và tạo được nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Tại Đảng bộ xã Chiềng Sung, việc học và làm theo Bác đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được áp dụng, như: Bộ phận tiếp công dân của UBND xã thực hiện tốt việc cải cách hành chính; Hội Nông dân làm tốt công tác vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích; Đoàn Thanh niên xã với chương trình “làm đường giao thông nông thôn”; Hội Phụ nữ xã làm tốt cuộc vận động “5 không, 3 sạch”; thực hiện tốt kế hoạch ngày về cơ sở cùng với nhân dân hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới... Đến nay 6/6 bản đã ra khỏi diện bản đặc biệt khó khăn, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đạt 38,2 triệu đồng/người/năm.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Mai Sơn là cơ sở vững chắc tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, góp phần nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguyễn Yến

Theo http://www.baosonla.org.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website