Học và làm theo Bác ngày càng được nhân rộng trong đoàn viên, thanh niên

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ đoàn triển khai xuyên suốt và hiệu quả. Mỗi cơ sở đoàn coi đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng cho thanh thiếu nhi.

Anh Nguyễn Văn Tuân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Trường học Tỉnh đoàn cho biết: Các cấp bộ Đoàn xây dựng nhiều khẩu hiệu hành động noi gương Bác, xây dựng các mô hình tiêu biểu như câu lạc bộ “Thanh niên làm theo lời Bác”, câu lạc bộ “Thanh niên sống đẹp”. Qua đó, đoàn viên, thanh niên đã có chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ phục vụ Nhân dân. Đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, các cấp bộ Đoàn cũng tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng bằng nhiều hình thức sinh động như tổ chức diễn đàn, tọa đàm, xem tư liệu lịch sử, giao lưu trò chuyện với những nhân chứng lịch sử, hái hoa dân chủ, hình thức sân khấu hóa thể hiện sinh động thông điệp truyền tải, tạo sức hút cho đoàn viên, thanh niên.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ đoàn triển khai xuyên suốt và hiệu quả. Mỗi cơ sở đoàn coi đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng cho thanh thiếu nhi.

Hằng năm, Tỉnh Đoàn phát động học và làm theo Bác theo từng chủ điểm, chủ đạo, đó là việc “Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và tổ chức các diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”. Đoàn các cấp trong toàn tỉnh đã tổ chức được hàng trăm buổi sinh hoạt chính trị “Nhớ Bác - lòng ta trong sáng hơn”.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên ngày càng đi vào chiều sâu.

Tất cả các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng gắn với chủ đề hằng năm và Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. Qua đó, định hướng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên hướng tới các giá trị cao đẹp, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống đẹp, sống có ích, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, không ngại khó khăn, các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì cuộc sống cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các cấp bộ Đoàn tổ chức Lễ ra quân Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" hằng năm.

Trong 5 năm qua, giai đoạn 2017 - 2022, tuổi trẻ tỉnh Lào Cai đã xây dựng 12 công trình thanh niên cấp tỉnh; 196 công trình thanh niên cấp huyện; 2.465 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng giá trị hơn 61 tỷ đồng. Kết quả đạt được trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đều có hình ảnh, dấu ấn của thanh niên, với các mô hình như thắp sáng đường quê; đoạn đường thanh niên tự quản; hàng cây thanh niên… Lực lượng thanh niên đã tự tin, dám đảm nhiệm những việc khó, tìm tòi hướng đi mới trong phát triển kinh tế tại địa phương cũng như làm chủ công nghệ thông tin để tự tin hội nhập.

Trên địa bàn xuất hiện ngày nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên làm kinh tế giỏi.

Thời kỳ bùng nổ công nghệ thông tin đã tác động sâu sắc đến đời sống xã hội, hàng nghìn công trình, phần việc ý nghĩa của tuổi trẻ Lào Cai được lan tỏa qua hơn 700 tài khoản facebook cá nhân của cán bộ đoàn chuyên trách, cơ sở đoàn. Hằng ngày, Tỉnh đoàn Lào Cai lựa chọn những câu chuyện hay, hoạt động điển hình từ các cơ sở đoàn để đăng tải, chia sẻ trên trang Fanpage của Tỉnh đoàn. Đây là hoạt động thực hiện Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” do Trung ương Đoàn phát động nhằm khai thác hiệu quả các trang mạng xã hội làm công cụ tuyên truyền đắc lực những việc làm có giá trị nhân văn, tốt đẹp của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên trong cả nước.

          "...Nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được củng cố. Học và làm theo Bác đã trở thành việc làm tự giác, của số đông thanh thiếu nhi. Qua các phong trào thi đua của tổ chức đoàn đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu, được các cấp bộ đoàn tuyên dương, khen thưởng. Nhiều tập thể, cá nhân tiên tiến được phát hiện, tuyên dương và được ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước vinh danh...".

- Anh Nguyễn Ngọc Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn -

Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên Lào Cai nhằm tiếp tục tạo chuyển biến trên các mặt công tác của đoàn, phong trào thanh niên, góp phần tăng cường mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên.