Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre học và làm theo Bác

Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tạo sự lan tỏa

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, được Đảng bộ Khối đẩy mạnh thực hiện.

Ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị số 05, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở tiến hành rà soát, bổ sung, ban hành và thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo hướng “ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ đánh giá”. Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức của tập thể, cán bộ, đảng viên xây dựng Chương trình hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, gắn với đăng ký học tập và làm theo Bác… một cách cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ được phân công; trong đó, xác định rõ mục tiêu của từng đầu việc, lộ trình và giải pháp thực hiện.

Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện nghiêm túc phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”. Cán bộ lãnh đạo, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện học trước, đăng ký “làm theo” trước; gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách; tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Các tổ chức đảng duy trì việc học tập và làm theo Bác thành công việc thường xuyên, quan trọng của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Định kỳ phân công đảng viên kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sưu tầm các bài viết, phim ảnh tư liệu, gương điển hình...  Qua đó, để đảng viên liên hệ bản thân, tự phê bình và phê bình, nhận ra những nội dung thực hiện tốt, nội dung cần tiếp tục phấn đấu thực hiện; khắc phục hạn chế, khuyết điểm, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Một số đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả nhất định. Ngân hàng Nhà nước tổ chức thi thuyết trình “Ngân hàng Bến Tre làm theo gương Bác”, ban hành tuyển tập “Những bài viết về gương người tốt, việc tốt ngành Ngân hàng Bến Tre”, xây dựng hàng chục mô hình “Dân vận khéo”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên website, thu hút hàng chục ngàn lượt người dự thi; Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Đồng Khởi lãnh đạo thực hiện “Sổ tay học tập và làm theo Bác”; Đảng bộ Ngân hàng Công thương tiếp tục thực hiện “Sổ tay văn hóa VietinBank”; Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn… duy trì việc bình chọn gương điển hình, biểu dương tại chi bộ hàng tháng và tiến hành khen thưởng hàng quý.

 “Làm theo” cụ thể, thiết thực

Thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể. Do đó, Đảng ủy Khối phải tập trung lãnh đạo thực hiện thành nền nếp, xây dựng mô hình hoạt động mang tính đặc trưng riêng của Đảng bộ Khối; phù hợp với thực tế của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối Võ Văn Kiệt, để việc thực hiện Chỉ thị số 05 đạt chất lượng, hiệu quả, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở phải coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu; lãnh đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện với phương châm “trên  trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Lãnh đạo xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tục lựa chọn các vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để bàn biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm.

Mỗi người và mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “tự soi”, “tự sửa”, tự phấn đấu. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, giám sát; định kỳ tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả đạt được, kịp thời biểu dương khen thưởng, khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện.

Với những quyết tâm nêu trên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ là động lực quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh trong sạch, vững mạnh; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

“Thông qua việc thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở lãnh đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và một số vấn đề bức xúc tại cơ sở. Kịp thời nắm bắt và giải quyết những biểu hiện mất đoàn kết, mâu thuẫn nội bộ, không để trở thành điểm nóng.

Qua 4 năm thực hiện, cấp ủy cơ sở biểu dương 151 tập thể, 897 cá nhân; Đảng ủy Khối khen thưởng 48 tập thể và 72 cá nhân; 2 tập thể và 2 cá nhân được biểu dương, khen thưởng cấp tỉnh và 1 cá nhân được Trung ương khen.

 

 

 

Bài, ảnh: Trần Phương

Theo http://baodongkhoi.vn

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website