Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ Quảng Trị

Thực hiện lời căn dặn của Bác, các cấp ủy đảng trong tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm, chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; xem đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, vừa có tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược, lâu dài trong quá trình lãnh đạo thực hiện mục tiêu phát triển nhân tố con người, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của địa phương, để xây dựng thế hệ trẻ có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nước nhà.

Để thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa hiệu quả, phù hợp với tình hình của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 13-CTr/TU, ngày 15/1/2016 thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Ddảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hế trẻ, giai đoạn 2015-2030”. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030, Chương trình hành động số 13-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch, chương trình nh động thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với tổ chức Đoàn trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đối với việc lãnh đạo triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: baoquangtri.vn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên; xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành; từng bước tăng ngân sách đầu tư cho sự nghiệp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ; ưu tiên bố trí quỹ đất và kinh phí để xây dựng trường học, công trình phúc lợi và các thiết chế văn a phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho thế hệ trẻ. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tăng cường giám sát, phản biện đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến thanh thiếu nhi; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, lên án các hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật đối với thanh thiếu nhi; Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ.

Xác định “là trường học XHCN của thanh niên”, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Nhờ vậy, các hoạt động giáo dục của Ðoàn đã phần nào nhạy bén, theo sát các sự kiện chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương; luôn gắn hoạt động của thanh niên với giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đẹp và ý thức công dân, góp phần thắp lên ngọn lửa lý tưởng cách mạng, ý chí và lòng yêu nước, yêu quê hương cho thanh niên. Tiêu biểu như tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Về nguồn”, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên thông qua hoạt động viếng, thắp hương và làm vệ sinh tại các Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Đường 9, Thành Cổ Quảng Trị và các nghĩa trang khu vực; tổ chức các hoạt động kết nạp đoàn viên mới tại các địa chỉ đỏ; gặp gỡ, giao lưu với các nhân chứng lịch sử; xây dựng, tu sửa các địa chỉ đỏ; tổ chức chương trình “Bữa cơm gia đình ấm tình lòng mẹ”. Từ năm 2015 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã huy động hơn 95.500 ngày công, trao tặng 25.415 suất quà, tổ chức 226 hoạt động khám, phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, khởi công xây dựng 99 căn Nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách. Các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam tiếp tục được các cấp bộ Đoàn triển khai có hiệu quả thông qua các cuộc thi “tìm hiểu 50 năm Bộ đội đặc công Hải quân Việt Nam”, hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”; chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình “Đội hình thanh niên tình nguyện giữ gìn đường biên cột mốc” tại các xã vùng biên giới của huyện Hướng Hóa và Đakrong, qua đó phát huy tinh thần xung kích, tiên phong gương mẫu và vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ trong giữ gìn đường biên giới Việt Nam- Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Các phong trào hành động cách mạng “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Đồng hành cùng thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp, “Đồng hành cùng thanh niên trong học tập”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “phong trào thanh niên tình nguyện”, “Thiếu nhi Quảng Trị thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”… do Đoàn, Hội, Đội phát động đã tạo môi trường thực tiễn sinh động để thanh niên Quảng Trị rèn luyện và cống hiến. Những phong trào đó không chỉ làm sống dậy những truyền thống quý báu của dân tộc, của Đảng ta mà còn góp phần giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên khắc phục khó khăn, gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo nên lớp thanh niên biết sống có lý tưởng, giàu lòng nhân ái, lối sống nhân nghĩa, tuân thủ pháp luật, khát vọng cao cả, có trách nhiệm đối với cộng đồng, với quê hương, đất nước. Từ năm 2015 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã xây dựng được 16 công trình thanh niên cấp tỉnh, 110 công trình thanh niên cấp huyện, 1.456 công trình thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá gần 17 tỷ đồng; tặng 32.134 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó, học giỏi với tổng trị giá hơn 12,2 tỷ đồng; hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất- kinh doanh với tổng dư nợ ủy thác Ngân hàng CSXH qua kênh Đoàn thanh niên là 258 tỷ đồng. Đoàn đã tiếp cận và khai thác hiệu quả các công cụ truyền thông hiện đại, các công nghệ mới để tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi. Duy trì tốt hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh, Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Vĩnh Linh và đang chỉ đạo thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện, cấp trường; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng của Đoàn, lực lượng nòng cốt, cốt cán chính trị để thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Các thiết chế văn hóa do Đoàn quản lý tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát huy hiệu quả trong công tác giáo dục đạo, lối sống, văn hóa, kỹ năng cho thanh thiếu nhi; chú trọng xây dựng và chuyển giao mô hình giáo dục kỹ năng mới, nâng cao chất lượng các lớp kỹ năng xã hội, học kỳ trong quân đội, kết hợp hài hòa giáo dục thể chất và bồi dưỡng kỹ năng cho thanh thiếu nhi. Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức 05 chương trình “Học kỳ trong quân đội”, với sự tham gia của 608 thanh thiếu nhi; tổ chức 16 lớp “ Học làm người có ích”, 23 trại hè cấp huyện…Bên cạnh đó, Đoàn đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng công an tiếp cận, giáo dục, cảm hóa và giúp đỡ 1.010 thanh thiếu niên chậm tiến tiến bộ.

Với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội cùng sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh, thế hệ trẻ Quảng Trị ngày càng có môi trường, điều kiện tốt hơn để rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách. Thông qua việc giáo dục, rèn luyện lý tưởng, đạo đức cách mạng đã giúp thế hệ trẻ phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xác định mục tiêu, lý tưởng; năng động, có ý chí lập thân, lập nghiệp, không ngừng nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, thiếu lành mạnh trong xã hội, góp phần quan trọng xây dựng và bảo vệ quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ; mức độ toàn cầu hóa ngày càng cao; mặt trái của các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là thông tin trên Internet, cùng quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng sẽ tác động lớn đến tư tưởng, tình cảm lớp trẻ và công tác giáo dục thế hệ trẻ. Vì vậy, các cấp ủy đảng cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Thường xuyên và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi; chú trọng giáo dục thanh niên qua nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh thiếu nhi trên nền các giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; tham gia đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tiếp tục tận dụng ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội, hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn trong giáo dục thanh thiếu nhi. Chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Thủy Phương

Theo https://tinhuyquangtri.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website