Si Ma Cai: Làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

 Người dân xã Sán Chải tham gia duy tu, bảo dưỡng đường giao thông nông thôn.

Ví dụ như việc học tập và rèn luyện đạo đức, noi gương Bác là hoạt động thường xuyên để đoàn viên, thanh niên hoàn thiện bản thân, trở thành công dân tốt, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Anh Phạm Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, phụ trách Huyện đoàn Si Ma Cai cho biết: Gắn với phong trào “Tuổi trẻ Si Ma Cai học tập và làm theo Bác”, Huyện đoàn xác định mỗi đoàn viên, thanh niên trong huyện cần tích cực thi đua yêu nước bằng một việc làm tốt với cộng đồng; mỗi cơ sở đoàn, hội thực hiện một hoạt động thiết thực, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Việc học và làm theo Bác được các cấp bộ đoàn trên địa bàn cụ thể hóa bằng 77 công trình thanh niên trong toàn huyện và hàng nghìn việc làm ý nghĩa gắn với Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Trong 5 năm qua, Huyện đoàn đã huy động đoàn viên, thanh niên tham gia 250 nghìn ngày công lao động, xã hội hóa được 1.200 cây giống, 89 con giống giúp người dân sản xuất, xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ 2.250 học sinh nghèo với tổng giá trị hơn 1,8 tỷ đồng.

Với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện là việc tập trung thực hiện tốt 5 chương trình hành động gắn với nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động 15 dân tộc đoàn kết, thống nhất, ra sức thi đua lao động, sáng tạo, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, xác định cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là nhiệm vụ trọng tâm của các phong trào. Giai đoạn 2016 - 2020, huyện đã huy động nhiều nguồn lực, trong đó người dân đóng góp 290 tỷ đồng, góp phần tạo sự thay đổi rõ rệt cho diện mạo nông thôn Si Ma Cai. Riêng cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, qua 5 năm triển khai, các tổ chức thành viên và người dân trên địa bàn đã đóng góp 1,2 tỷ đồng hỗ trợ 66 hộ nghèo làm nhà “Đại đoàn kết” và ủng hộ 18 triệu đồng làm nhà “Đại đoàn kết” tại Quần đảo Trường Sa.

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả, góp phần đưa phong trào đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Bên cạnh việc thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước thì trọng tâm là gắn việc học và làm theo Bác với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Đặng Văn Trịnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Si Ma Cai cho biết: Thời gian qua, các tổ chức đảng tại địa phương đã gắn việc thực hiện nhiệm vụ với triển khai Chỉ thị 05 và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó nâng cao nhận thức, đạo đức cách mạng, nhất là xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 05, Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức ký kết giao ước thi đua cho hơn 2.400 cán bộ, đảng viên và các chi bộ dưới cơ sở. Định kỳ hằng tháng, các chi bộ tổ chức đánh giá kết quả của cán bộ, đảng viên trong thực hiện cam kết trách nhiệm nêu gương, kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện để rút kinh nghiệm những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tiếp theo.

Việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, nổi bật là kết quả công tác cải cách hành chính, tăng cường sự minh bạch trong công tác lãnh đạo, quản lý. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xác định khâu đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nhiệm vụ xây dựng quy chế, quy định, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhiều đơn vị đã lấy chuẩn mực đạo đức làm phương châm hành động, khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và sát với chức năng, nhiệm vụ. Đến nay, toàn huyện có 112 cơ quan, đơn vị đã khái quát thực hiện Chỉ thị 05 bằng khẩu hiệu hành động và hằng tháng tổ chức đánh giá kết quả. Việc học tập và làm theo Bác đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tại Đảng bộ huyện Si Ma Cai.

HỮU HUỲNH

Theo http://baolaocai.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website