Hải Phòng cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Di chúc của Bác Hồ

Phát huy vai trò một cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế động lực phía Bắc

 

 Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh:KS)

Theo đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người, 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, với những chủ trương, giải pháp thiết thực, sáng tạo, Đảng bộ, quân và nhân dân thành phố đã đạt được những thành tựu quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, tạo chuyển biến mạnh, toàn diện. Việc thực hiện Di chúc của Bác, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trên địa bàn thành phố.

50 năm thực hiện Di chúc của Người, Hải Phòng đã phát huy vai trò một cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế động lực phía Bắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa; mô hình tăng trưởng chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng vượt bậc, vươn lên đứng thứ 3 toàn quốc. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng an ninh được củng cố, giữ vững chủ quyền quốc gia biển- đảo, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đối ngoại được đẩy mạnh, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham sự Lễ kỷ niệm (Ảnh:KS)

Trải qua 50 năm thực hiện Di chúc và thực hiện những lời dạy của Bác với thành phố Hải Phòng, Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý giá. Trong đó, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Thực tiễn đã cho thấy: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu Đảng bộ đoàn kết thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đề ra chủ trương đúng đắn, cán bộ đảng viên tiền phong gương mẫu, quần chúng đồng tình ủng hộ thì khó khăn nào cũng vượt qua, đưa sự nghiệp cách mạng đến thắng lợi.

Hải Phòng cần tiếp tục quán triệt Chỉ thị 05 trong thực tế đời sống xã hội

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào Hải Phòng vẫn hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn mà Trung ương tin trưởng giao phó.

 

 Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi lễ (Ảnh:KS)

Phân tích những yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng Đảng, đặc biệt chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Thanh Long đề nghị, hơn bao giờ hết, Đảng bộ, quân và Nhân dân thành phố cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Di chúc của Người để giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới. Thành phố cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc những nội dung cốt lõi của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xác định những khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị thường xuyên rèn luyện, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện học tâp và làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả có sức thuyết phục.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng luôn luôn học tập và làm theo những di huấn quan trọng của Bác để lại trong Di chúc thiêng liêng. Tư tưởng của Bác mãi mãi là ngọn đuốc soi đường trên mọi bước đi của Đảng bộ thành phố, trong thời kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc cũng như trong thời kỳ xây dựng CNXH, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Với sự cố gắng, nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, trong 50 năm qua, Hải Phòng đã và đang “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như tâm nguyện của Bác.

 

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành nhấn mạnh những

giá trị to lớn và ý nghĩa của Di chúc đối với thành phố (Ảnh: KS)

Nhấn mạnh những giá trị to lớn và ý nghĩa lịch sử của Di chúc, vai trò và tầm quan trọng của việc triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành chỉ rõ: Trong thực hiện Chỉ thị 05 còn một số hạn chế. Đó là việc triển khai còn mang tính hình thức, chưa có chiều sâu tại một số cấp ủy Đảng. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thể hiện vai trò nêu gương tại cơ quan, đơn vị và địa bàn cư trú. Một số cấp ủy Đảng chưa làm đầy đủ trách nhiệm trong việc đề ra các biện pháp phòng ngừa, cảnh báo hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh. Không ít cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật làm giảm uy tín của Đảng, ảnh hưởng xấu tới dư luận xã hội.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Đảng bộ và toàn hệ thống chính trị, đồng chí Lê Văn Thành nêu rõ: Các cấp ủy Đảng, trước hết là người đứng đầu xác định rõ trách nhiệm trong việc tổ chức quán triệt thường xuyên, lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong toàn bộ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ. Các cấp ủy Đảng, chính quyền phải thường xuyên quán triệt lời dạy của Bác: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Từ tư tưởng đó, cố gắng nhiều hơn nữa chăm lo, cải thiện nâng cao đời sống toàn diện của mọi tầng lớp nhân dân, giải quyết tốt nhất những vấn đề liên quan đến dân sinh, quyết tâm phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người của người dân thành phố đạt mục tiêu mà Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đề ra.

 

 Thành ủy Hải Phòng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 (Ảnh:KS)

Tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, bên cạnh việc chuẩn bị kỹ các nội dung để trình đại hội, các cấp ủy Đảng từ Thành ủy tới các chi ủy phải tập trung làm tốt công tác nhân sự, kiên quyết không bố trí tham gia cấp ủy những cán bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc Đảng, những cá nhân có hành vi gây rối, mất đoàn kết, hoặc giảm sút uy tín do phẩm chất đạo đức sa sút. Bác Hồ chỉ rõ “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, do vậy, toàn Đảng bộ phải thực hiện thật tốt Kết luận số 55 ngày 15-8-2019 của Ban Bí thư, siết chặt kỷ cương, kỷ luật Đảng, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Đảng về công tác cán bộ, tuyệt đối bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch trong công tác cán bộ.

Nhân dịp này, Thành ủy Hải Phòng biểu dương, khen thưởng 38 tập thể và 115 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018./.

Kim Sơn

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website