• Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Đảng ta thường xuyên nhấn mạnh, một trong những yêu cầu quan trọng trong công tác cán bộ là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên,… gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để xây dựng đạo đức trong sáng, tận tâm phục vụ nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, thì việc vận dụng sáng tạo tư tưởng về “liêm chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết.

 • Bắc Ninh: Lan tỏa học và làm theo Bác trong hệ thống Mặt trận

  Bắc Ninh: Lan tỏa học và làm theo Bác trong hệ thống Mặt trận

  Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Ủy ban MTTQ các cấp gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

 • Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu học tập về Bác Hồ kính yêu

  Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu học tập về Bác Hồ kính yêu

  (HCM.VN) - Để góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển quê hương Sóc Trăng phồn vinh, hạnh phúc, thúc đẩy phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất ngày càng nhân rộng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng vừa phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

 • Học và làm theo Bác gắn với thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp

  Học và làm theo Bác gắn với thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp

  (HCM.VN) - Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tạo ra bước chuyển mới trong học tập và làm theo Bác, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

 • Nam Định: Phụ nữ Ý Yên học và làm theo Bác

  Nam Định: Phụ nữ Ý Yên học và làm theo Bác

  Với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội Phụ nữ huyện Ý Yên đã có nhiều việc làm thiết thực, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 • Chi bộ thôn Trường Sơn: Khắc sâu lời dạy của Bác

  Chi bộ thôn Trường Sơn: Khắc sâu lời dạy của Bác

  Khắc sâu lời Bác Hồ dạy “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”, trong những năm qua, Chi bộ thôn Trường Sơn, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng đã đặt lợi ích chung của tập thể thôn lên trên, đoàn kết, chung sức, vận động tuyên truyền người dân tích cực hưởng ứng các phong trào hoạt động, lấy sức dân để phục vụ lợi ích cho dân.

 • Nữ kiểm sát viên tận tụy, trách nhiệm

  Nữ kiểm sát viên tận tụy, trách nhiệm

  Đó là chị Mông Thị Mai Phương, Bí thư Chi bộ Dân sự - Giam giữ, Thi hành án; Trưởng Phòng Kiểm sát giải quyết vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9), Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Lạng Sơn. Chị là tấm gương điển hình trong học và làm theo gương Bác của ngành kiểm sát Nhân dân tỉnh.

 • Phú Thọ: Chi bộ Gò Đình học và làm theo Bác

  Phú Thọ: Chi bộ Gò Đình học và làm theo Bác

  Là một trong những Chi bộ điển hình của Đảng bộ xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê, Chi bộ khu Gò Đình luôn phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực. Qua đó góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

 • Tận tâm chăm lo người dân, hội viên phụ nữ trước đại dịch

  Tận tâm chăm lo người dân, hội viên phụ nữ trước đại dịch

  Học Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực, thời gian qua, với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (PN) Việt Nam thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, chị Nguyễn Thị Hồng Thắm chủ động thực hiện nhiều mô hình, việc làm ý nghĩa, mang tính “tương thân, tương ái” sâu sắc, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, hội viên (HV) PN vượt qua đại dịch.

 • Thanh Hóa chuyển biến tích cực từ thực hiện NQTƯ 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ở Đảng bộ phường Ba Đình

  Thanh Hóa chuyển biến tích cực từ thực hiện NQTƯ 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ở Đảng bộ phường Ba Đình

  Đảng bộ phường Ba Đình hiện có 654 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ. Bám sát sự chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, đảng ủy phường đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của địa phương.

 • Thái Bình nêu gương sáng, thi đua làm theo lời Bác

  Thái Bình nêu gương sáng, thi đua làm theo lời Bác

  Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Thái Thụy hiện có hơn 2.300 hội viên, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nêu gương sáng, thi đua làm theo lời Bác, vươn lên làm giàu, giúp đỡ đồng đội, đóng góp tích cực cho xã hội.

 • Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình

  Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình

  Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 4 lần về thăm tỉnh Hòa Bình. Người gửi hàng chục bức thư, bức điện cùng những lời căn dặn đầy tâm huyết, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thi đua lao động sản xuất, thi đua làm việc phục vụ kháng chiến.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website