Xây dựng người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị

Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt là yếu tố quan trọng hàng đầu để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, trong kế hoạch hành động hằng năm, cấp ủy, chính quyền xã Nhân Thắng luôn xác định rõ những nội dung đột phá nhằm tạo ra chuyển biến rõ nét trong xây dựng người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị theo tấm gương của Bác. Đó là cấp ủy, người đứng đầu cơ quan gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể, gương mẫu trong sinh hoạt, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Mặt trận và các đoàn thể đề ra giải pháp, thời gian, chỉ tiêu khắc phục.

Công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế địa phương nên chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy từ xã đến cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, trong đó đặc biệt chú ý nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng. Khắc phục những hạn chế trong hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, làm cho các đoàn viên, hội viên và nhân dân thấy rõ lợi ích của tổ chức, của bản thân và gia đình trong phát triển kinh tế - xã hội.

 

 Thực hiện tốt Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương,
đời sống nhân dân xã Nhân Thắng ngày càng được nâng cao.

Bí thư Đảng ủy xã Nhân Thắng Đào Duy Phương cho biết: “Hiệu quả tích cực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Nhân Thắng thời gian qua đó chính là việc nâng cao được ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đối với công việc và thái độ phục vụ nhân dân; tích cực gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhiều phong trào thi đua do xã phát động có sự lan tỏa mạnh mẽ. Cán bộ, đảng viên tận tâm, tận tụy với công việc. Đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm đối với địa phương, luôn chăm lo đến sản xuất kinh tế, phát triển đời sống gia đình, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả: Hội Phụ nữ phát động việc học tập và làm theo Bác bằng việc thực hiện mô hình “5 không 3 sạch”, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; Đoàn Thanh niên giúp nhau lập nghiệp... Những mô hình này là những việc làm cụ thể, gần gũi với mọi người, tạo ra thu nhập, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Những thành tích mà Đảng bộ xã Nhân Thắng đạt được thời gian qua thể hiện sự năng động, sáng tạo trong vận dụng hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào điều kiện thực tế ở địa phương; phát huy vai trò lãnh đạo, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy nội lực và sức mạnh của quần chúng nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, Đảng bộ xã tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ TSVM, tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị; đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; từ đó, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Xuân Bình

Theo http://baobacninh.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website