Việc làm tự giác, thường xuyên ở Thanh Sơn

Cán bộ Tòa án nhân dân huyện Thanh Sơn tận tình hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng chí Hà Quang Hào - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Sơn cho biết: "Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 một cách nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đặc biệt, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã có những chuyển biến rất tích cực trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong xử lý công việc. Quá trình thực hiện ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát vào đặc điểm, nhiệm vụ của mình, lựa chọn vấn đề trọng tâm để xây dựng triển khai các phong trào, phần việc một cách hiệu quả.

Trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Thanh Sơn gặp không ít khó khăn, đó là tình hình tội phạm có diễn biến phức tạp, một bộ phận nhân dân hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị ít so với số vụ việc phải thụ lý, giải quyết. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, nhận diện những khó khăn, TAND huyện đã chủ động đề ra các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng mọi mặt công tác. Cùng với việc quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được đơn vị coi là nền tảng để đội ngũ cán bộ, công chức phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 05 bằng phong trào thi đua thường xuyên, liên tục là “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, trong đó trọng tâm hướng vào việc nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc; đổi mới công tác quản lý, cải cách tư pháp, cải cách hành chính... Bên cạnh đó, TAND huyện tập trung đẩy mạnh việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu; coi trọng việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Do đó, những năm qua, công tác xét xử và giải quyết các loại án của TAND huyện đúng pháp luật, góp phần tích cực đưa đơn vị luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Việc học và làm theo Bác đã trở thành động lực để các cấp ủy, chính quyền, đơn vị của huyện Thanh Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn đã tích cực triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có kỷ luật, kỷ cương, có văn hoá, văn minh, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân, tác động đến việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn góp phần xây dựng huyện Thanh Sơn ngày một giàu đẹp, văn minh.

Ánh Dương

Theo http://baophutho.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website