Tuyên truyền học và làm theo gương Bác toàn diện, có trọng điểm


Các cá nhân có thành tích trong thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 - 2018 đón nhận bằng khen của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN              

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 236-KH/BTGTW về “Tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 8/3/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Công văn Hướng dẫn số 85-HD/BTGTW nhằm đưa hoạt động tuyên truyền về chủ đề trên gắn với các hoạt động kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019.

Một trong những nội dung trọng tâm của hoạt động tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu, mô hình sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác là sự kiện kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969- 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969- 02/9/2019). Đây cần được coi là “điểm nhấn” của hoạt động tuyên truyền trong năm nay.

Theo đó, cùng với quảng bá kết quả học tập và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, công tác tuyên truyền cần tập trung khai thác, giới thiệu những thành tựu nổi bật, những bài học kinh nghiệm qua 50 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Di chúc của Người, làm nổi bật kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng thông qua học tập và làm theo Bác, thông qua thực hiện Di chúc của Bác.

Qua hơn hai nhiệm kỳ, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết quả đó đã được đánh giá qua sơ kết hàng năm của các cấp ủy từ trung ương đến cơ sở. Rất nhiều gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, hiệu quả đã được tuyên truyền, trưng bày triển lãm, giới thiệu trên sóng phát thanh, truyền hình bằng nhiều hình thức văn học, nghệ thuật, báo chí, hoạt động văn hóa. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo Bác được duy trì và ngày càng có kết quả rõ hơn, toàn diện hơn cả về nhận thức, tổ chức, con người, cả về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, công tác cán bộ, cách thức làm việc; kết hợp tốt giữa xây với chống, xây dựng với chỉnh đốn. Tuy nhiên, kết quả thực hiện Di chúc của Bác chưa thật rõ nét trong các tác phẩm, ấn phẩm, hoạt động tuyên truyền, nhất là về công tác xây dựng Đảng.

Nhân kỷ niệm 50 năm  toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Di chúc của Bác, cùng với phản ánh toàn diện kết quả học tập và làm theo Bác, công tác tuyên truyền cần đi sâu vào kết quả công tác xây dựng Đảng, tập trung trọng điểm vào nội dung giữ gìn, bảo vệ sự đoàn kết trong Đảng; thực hành dân chủ; ý thức tự phê bình, phê bình; nuôi dưỡng, chăm sóc tình đồng chí thương yêu lẫn nhau; việc rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền sâu đậm kết quả đó cũng chính là tấm lòng của mỗi chúng ta đối với mong muốn, lời căn dặn cuối cùng của Người trong Di chúc: “Trước hết nói về Đảng”./.

Vũ Việt Hùng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website