Tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh phát biểu định hướng tuyên truyền tại hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường thông tin chuyên đề “Những nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024”; nghe lãnh đạo Sở Nội vụ thông tin chuyên đề “Tiến độ Đề án Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025”.

Phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp bám sát nội dung các chuyên đề được trình bày tại hội nghị để đẩy mạnh tuyên truyền.

Trong đó, đối với Luật Đất đai năm 2024, cần tiếp tục nghiên cứu các nội dung mới, lựa chọn những nội dung phù hợp với từng đối tượng để tuyên truyền sao cho hiệu quả. Đối với Đề án Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, cần chú trọng tuyên truyền làm rõ những mục tiêu, ý nghĩa của việc phải sắp xếp lại; đồng thời, chú ý nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với việc triển khai đề án; theo dõi, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Qua đó, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là ở các đơn vị, địa phương có sự sắp xếp lại.

Phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Nguyễn Ngọc Thường thông tin chuyên đề “Những nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024” tại hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo

Đồng chí Phạm Tấn Linh cũng lưu ý, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7-9-2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước gắn với Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12-12-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng cho sự phát triển toàn diện và bền vững và chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024.

Cùng với đó, quan tâm tuyên truyền kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đợt kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền về Tháng An toàn vệ sinh lao động gắn với Tháng Công nhân năm 2024…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website