Trung đoàn 174 xây dựng 20 mô hình mới thực hiện Chỉ thị 05

Chiến sỹ mới Trung đoàn 174 được quan tâm nâng cao nhận thức về Đảng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền thống của Quân đội qua hoạt động thực tế.

Hàng năm, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 đều tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện đảng viên, đẩy mạnh học tập và làm theo Bác; hàng tháng tổ chức sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình, phê bình, "tự soi, tự sửa”.

Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 nắm chắc các nội dung về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05; 97,9% sỹ quan, 100% hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 99,2% quần chúng được học tập chuyên đề "Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”.

Năm 2023, Đảng ủy có 3,8% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90,1% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 4,7% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ…

Các cơ quan, đơn vị thuộc Trung đoàn 174 đã tham mưu xây dựng 20 mô hình mới thực hiện Chỉ thị 05, trong đó, 8 mô hình có tính ứng dụng trong hoạt động thực tiễn đơn vị và tham gia thi cấp Sư đoàn đạt giải cao; duy trì hiệu quả các mô hình như: "5 phút lắng đọng”; "Mỗi tuần một câu chuyện về Bác Hồ và ghi nhớ một lời dạy của Bác”; Đoàn cơ sở "3 chủ động”...

Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện Chỉ thị số 05; nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, chiến sỹ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Thời gian tới, Trung đoàn 174 tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 01 gắn với Kết luận số 21 và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu”; không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế khuyết điểm của cơ quan, đơn vị, kiên quyết khắc phục những biểu hiện nóng vội, chủ quan, chạy theo thành tích…/.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website