Trao giải Cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trao giải Cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Ba giải Nhất được trao cho các cá nhân: Trịnh Vũ Tú Linh, học sinh Trường THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân, TP Hải Phòng; Trần Đỗ Hà Vi, sinh viên Trường đại học Hàng hải Việt Nam; Nguyễn Thị Thùy, giáo viên Trường tiểu học Thanh Hải số 2, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Cuộc thi năm nay diễn ra từ ngày 12/9/2022 đến ngày 4/12/2022 bằng hình thức trực tuyến trên trang: hocvalamtheobac.vn với 3 bảng dự thi. Bảng A: dành cho học sinh phổ thông (bao gồm học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên). Bảng B: dành cho sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo và lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài. Bảng C: dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên dưới 35 tuổi.

Sau hơn 3 tháng tổ chức, cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 đã lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia mà còn nhận được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trường học trong cả nước và thanh niên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tổ chức hằng năm là dịp để các đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị trong Di chúc của Người, đồng thời nâng cao hiểu biết về lịch sử hào hùng của đất nước, chủ quyền quốc gia về biển, đảo Việt Nam. Cuộc thi là một trong nhiều hoạt động của ngành Giáo dục nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hoàn thiện nhân cách thế hệ trẻ…

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh cho biết, 100% các cơ sở giáo dục trong cả nước đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05, trong đó 100% giáo viên, học sinh, sinh viên được quán triệt tinh thần Chỉ thị, cụ thể hóa nội dung triển khai: tích hợp trong giảng dạy, sáng tạo trong tổ chức triển khai học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức khác nhau như cuộc thi, hội thảo, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các phong trào thi đua. Công tác tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 05 được nâng cao, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, từ học tập đến làm theo, từ cuộc vận động chuyển thành việc làm thường xuyên.

Các tấm gương học tập và làm theo Bác trong cán bộ, nhà giáo, người học được phổ biến, tuyên truyền kịp thời tới các cơ sở giáo dục và lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng xã hội có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ, khích lệ, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tiếp tục tuyên truyền những nội dung cốt lõi, khẳng định giá trị, ý nghĩa thời đại của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên vào mục tiêu, con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã lựa chọn.

Cuộc thi đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết số 29 Khóa XI, Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo số liệu thống kê của Ban tổ chức, đã có 63/63 tỉnh, thành phố; 466 trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm, cao đẳng nghề tham gia cuộc thi, với hơn 1,7 triệu thí sinh đăng ký dự thi - đây là con số ấn tượng so với các cuộc thi trực tuyến.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website