TP.Thuận An: Lan tỏa việc học và làm theo Bác

Học theo Bác mỗi ngày

Ở phường Hưng Định, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục. Đảng ủy phường Hưng Định đã xây dựng Thư viện truyền thống về Chủ tịch Hồ Chí Minh, gồm những bộ sách quý, có giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách, cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Bác.

Ông Ngô Tiến Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hưng Định, chia sẻ: Thư viện này đã giúp cho các đảng viên, quần chúng tiếp cận những cuốn sách quý về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Mỗi câu chuyện về Bác là một bài học cho cán bộ, đảng viên học tập và noi gương suốt đời. Qua học tập, cán bộ, đảng viên toàn phường học ở Bác tinh thần cống hiến với phong cách giản dị, sâu sát quần chúng, vì lợi ích của quần chúng. Bác Hồ luôn dạy chúng ta “dân là gốc”. Vì vậy, cái gì có lợi cho dân thì làm hết sức. Cái gì có hại cho dân thì hết sức né tránh…”.

 

 Mô hình khu phố không rác ở nhiều địa phương tại TP.Thuận An đã phát huy hiệu quả thiết thực

Ở các xã, phường của TP.Thuận An, việc học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực đưa TP.Thuận An ngày càng phát triển bền vững. Nhiều mô hình đã giúp cán bộ, đảng viên học theo Bác mỗi ngày, như: “Cán bộ, công chức gần dân”, “Cán bộ, lãnh đạo tiếp xúc, đối thoại với nhân dân”, “Đèn điện thắp sáng đường nông thôn”, “Nhà nhà treo ảnh Bác”, “Khu phố không rác”, “Giỏ rác vì môi trường”, “Chính quyền, công sở thân thiện” gắn với công tác chuyển đổi số trong giai đoạn mới...

Cụ thể, trong khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước, hàng năm UBND TP.Thuận An xây dựng kế hoạch đổi mới lề lối làm việc, thực hiện mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”, thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. UBND TP.Thuận An đặc biệt quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, nhận hồ sơ và trả kết quả đúng quy trình, không gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm

Trong 5 năm gần đây, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ TP.Thuận An đã phát huy được những giá trị tốt đẹp. Cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm gương mẫu, nhất là nêu gương phong cách quần chúng, dân chủ. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn hành động vì dân phục vụ, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ gần dân, sát dân. Nhiều mô hình đã phát huy tính lan tỏa trong nhân dân, như: “Hũ gạo tình thương”, “Siêu thị 0 đồng”, các phong trào lá lành đùm lá rách, chia sẻ khó khăn với nhân dân theo tinh thần nhân ái của Bác.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Thuận An, cho biết nhìn lại quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn TP.Thuận An, có thể thấy mỗi cán bộ, đảng viên đã tự ý thức, tự thay đổi mình, có nhiều cách làm hay, hiệu quả, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Từng chi, Đảng bộ ở cơ quan, ban, ngành cũng đưa ra được những chương trình không chỉ đảng viên mà còn giúp quần chúng thực hiện một cách nghiêm túc. Qua học tập, làm theo Bác đã góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tạo chuyển biến tích cực và mang lại hiệu quả thiết thực.

Hàng năm, đa số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thực hiện tốt cam kết, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương theo quy định; có lối sống trong sạch, lành mạnh, đề cao trách nhiệm và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là phong cách ứng xử, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ cơ sở đến thành phố. Từ đó, góp phần tạo hình ảnh của người cán bộ, đảng viên gần gũi nhân dân, tạo sự lan tỏa tích cực đến toàn xã hội, huy động được sức mạnh tổng lực, góp phần xây dựng TP.Thuận An văn minh, hiện đại, nghĩa tình./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website