Tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII. (Nguồn: Nhandan.vn)

Trong những ngày sôi động, hào hùng của tháng 12 lịch sử, cán bộ, hội viên, CCB và Cựu quân nhân (CQN) trên mọi miền của Tổ quốc đang hướng về Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến và Anh hùng - Nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 - Một sự kiện lớn trong đời sống chính trị - xã hội, tinh thần của CCB, CQN trong cả nước, nơi 515 đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí, trách nhiệm, nguyện vọng và tình cảm của hơn 03 triệu hội viên CCB ở 110 tổ chức Hội trực thuộc về dự Đại hội.

Hướng về sự kiện chính trị trọng đại này, hơn một năm qua, trong toàn Hội đã phát động và tổ chức hiệu quả các đợt thi đua đột kích, gắn với phong trào thi đua“CCB gương mẫu”. Từ Phong trào, mỗi tổ chức Hội có ít nhất một công trình, sản phẩm có ý nghĩa chào mừng Đại hội với tổng trị giá trên 612 tỷ đồng; hơn một triệu cán bộ, hội viên, CCB, CQN, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc thi tìm hiểu truyền thống và Đại hội Hội CCB Việt Nam với tình cảm, tấm lòng và sự tâm huyết đối với CCB. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả của Ban Chấp hành, Thường trực Trung ương Hội và cấp ủy địa phương; sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các cấp Hội đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Hội CCB từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Trung ương Hội với chất lượng tốt, thể hiện trách nhiệm, niềm tin, sự thống nhất cao của các đại biểu về dự đại hội, thực sự là ngày hội lớn của các tổ chức Hội và hội viên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội. (Nguồn: Nhandan.vn)

Hướng về Đại hội, cán bộ, hội viên, CCB, CQN bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoạt động, phát triển của Hội với trọng trách lớn: Tổng kết đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VI. Đồng thời, quyết định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá và là định hướng quan trọng cho hoạt động của Hội trong 5 năm tới (2022 - 2027); xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội phù hợp với tình hình mới; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII đủ năng lực, lãnh đạo xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là kiên quyết bảo vệ thành quả của cách mạng; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ và các nhiệm vụ khác mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó; xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các cấp, nhất là cấp cơ sở. Tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của một đoàn thể chính trị - xã hội uy tín, thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII sẽ tạo ra động lực mới, tiếp tục khơi dậy khát vọng cống hiến và lan tỏa niềm tự hào, niềm tin vững chắc; nguồn cổ vũ động viên, khích lệ cán bộ, hội viên và CCB, CQN trong cả nước tiếp tục phát huy, tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” của Hội CCB Việt Nam trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, để luôn luôn là “Bộ đội Cụ Hồ”, mãi mãi là “Bộ đội Cụ Hồ”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website