Tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 17/2, tại Hà Nội, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ban Quản lý Lăng) tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhằm thông tin về kết quả phối hợp tuyên truyền trong năm 2022 và một số định hướng trọng tâm trong công tác tuyên truyền năm 2023.

 Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt có các đại biểu là lãnh đạo Ban Quản lý Lăng, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; lãnh đạo, đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt

Theo Ban Quản lý Lăng, năm 2022, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đề án 2341 của Chính phủ, Nghị quyết 122 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”; Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo” (Đề án 4141); nhiệm vụ quân sự quốc phòng, công tác tuyên truyền nói chung và công tác tuyên truyền trên báo chí, truyền hình nói riêng luôn được Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về bề rộng và chiều sâu, đạt chất lượng, hiệu quả. Kết quả đó đã góp phần quan trọng động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó nhiệm vụ y tế giữ gìn thi hài Bác, nhiệm vụ đón tiếp, tuyên truyền được hoàn thành xuất sắc; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Các cơ quan báo chí, truyền thông đã làm tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Những nội dung được các báo, đài thông tin kịp thời đã góp phần tuyên truyền trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn Quyết nghị của Bộ Chính trị ngày 29/11/1969 về giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng Lăng của Người; đồng thời khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong suốt hơn 50 năm qua, tạo sự đồng thuận và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng, bảo vệ vững chắc mặt trận tư tưởng của Đảng.

Cùng với đó, các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền trên báo chí, truyền hình về nhiệm vụ chính trị đặc biệt của đơn vị; công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu; xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức; những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và các hoạt động của đơn vị. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong đảng bộ, đơn vị nhận thức rõ niềm vinh dự, tự hào; tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nêu cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị với Ban Quản lý Lăng năm 2022.  

Năm 2023, Ban Quản lý Lăng và Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị của Bộ Tư lệnh, Ban Quản lý Lăng, xây dựng Đảng bộ Đoàn 969 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, các khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 Tiếp tục thực hiện những nội dung cơ bản của Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo” (Đề án 4141).

Cùng với đó là tuyên truyền việc triển khai Nghị định số 61/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); kết quả hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website