Thái Thụy (Thái Bình) đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

Biểu dương điển hình tiêu biểu trong công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Liên Hà Thái (Ảnh: Đoàn Sơn)

Sức lan toả lớn trong thực hiện Chỉ thị 05

Xác định việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sẽ tạo ra bước chuyển biến mới trong cách nghĩ, cách làm hiệu quả góp phần củng cố công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế- xã hội; Huyện ủy Thái Thuỵ đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên Chỉ thị 05 và các văn bản liên quan; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thông báo cho cán bộ, đảng viên và nhân dân biết và tham dự giờ học toàn tỉnh học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy trực tiếp hướng dẫn công tác tuyên truyền tới các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc bằng các văn bản đồng thời thường xuyên chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện tích cực tuyên truyền các văn bản về Chỉ thị 05, kết quả tổ chức, triển khai, thực hiện từ huyện tới cơ sở; kịp thời biểu dương các tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thái Thuỵ phối hợp với Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện thường xuyên biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên Bản tin nội bộ huyện phục vụ sinh hoạt chi bộ vào ngày mồng 3 hàng tháng. Các địa phương, đơn vị thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, xây dựng chuyên mục "Học Bác mỗi ngày" để tuyên truyền; nhiều đơn vị trường học có chương trình "Phát thanh măng non" trên hệ thống truyền thanh, "Kể chuyện Bác Hồ" vào các giờ chào cờ đầu tuần. Nhiều địa phương đã sưu tầm các bài nói chuyện về Bác của Giáo sư Hoàng Chí Bảo để phát thường xuyên trên đài truyền thanh của địa phương, kẻ vẽ hàng trăm khẩu hiệu, pano, biển tường góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa lớn trong nhân dân.

Với phương châm chỉ đạo sát sao, liên tục, có hiệu quả, Thường trực Huyện ủy đã phân công cụ thể từng Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách địa bàn, kịp thời nắm bắt, cập nhật tình hình, đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành,  Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới từng cơ sở, tạo hiệu ứng thi đua sôi nổi thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Hằng năm Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), nghị quyết Đại hội Đảng và nghị quyết của cấp ủy. Kiểm tra việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ; người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05, gắn với kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp… Năm 2018, 2019, 2020 tổ chức cho đội ngũ báo cáo viên và giảng viên kiêm chức đi học tập kinh nghiệm việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 tại các huyện trong tỉnh để học tập, lan tỏa các mô hình hay trong cộng đồng.

Thực tiễn việc học tập tấm gương đạo đức thanh cao của Người đã có sức lan toả lớn; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai việc học tập Chỉ thị. Chính vì vậy nhận thức của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thể hiện ở tác phong công tác, lề lối làm việc, lối sống, quan hệ mật thiết và gần gũi với quần chúng hơn, có tinh thần trách nhiệm cao hơn trước tập thể và cộng đồng.

Những kết quả tích cực

Đặc biệt Chỉ thị 05 được gắn với chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả tích cực; đã huy động được nhiều nguồn lực cả vật chất và tinh thần cho xây dựng nông thôn mới với tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới đến nay đạt trên 3.874.814,68 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Nhà nước (gồm ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã) là 968.116,18 triệu đồng (chiếm 24,14%); nguồn nhân dân đóng góp và xã hội hóa là 2.172.285,8 triệu đồng (chiếm 56,69%). Nhờ đó, diện mạo làng quê đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, người lao động từng bước được cải thiện và nâng cao; các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội các năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tăng trưởng kinh tế của huyện luôn ở mức khá, thu ngân sách vượt dự toán tạo nguồn lực cho địa phương phát triển kinh tế, xã hội xây dựng nông thôn mới. Cán bộ nhiều đơn vị đã chủ động, sáng tạo dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm; tích cực huy động mọi nguồn lực để thay đổi diện mạo nông thôn, gương mẫu thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ quyền hạn, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc.

Bởi vậy, năm 2019 huyện Thái Thụy đã về đích nông thôn mới, và đến nay có 3 xã là Thụy Phúc, Thụy Chính, Thụy Liên đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Thụy Ninh đã cơ bản đạt 11/11 tiêu chí; 100% số xã được lắp đặt hệ thống phòng họp trực tuyến; 100% thôn, tổ dân phố có WiFi miễn phí, nhiều tuyến đường thôn đã có hệ thống đèn chiếu sáng, đường hoa đẹp, thực hiện có hiệu quả chủ trương của ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng Nhà Văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Các tổ chức Đoàn, Hội, Đội đã cụ thể hoá thành hành động, việc làm có ý nghĩa, có sức lan toả đến từng hội viên, đoàn viên như: Hội Người cao tuổi đã chú ý đến văn hóa cá nhân và nêu gương ngay tại cộng đồng, vận động quyên góp giúp bạn già, người khốn khó, nêu cao truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Hội Cựu chiến binh phát huy truyền thống bản chất bộ đội Cụ Hồ kết hợp với đoàn thanh niên tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, phối hợp với nhà trường tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống cho các cháu học sinh; Hội Phụ nữ làm kinh tế giỏi, làm tốt phong trào tiết kiệm vệ sinh môi trường, giúp nhau phát triển kinh tế; Hội Nông dân với phong trào "sản xuất kinh doanh giỏi", "thực hành tiết kiệm trong sản xuất, đời sống và tiêu dùng"; Đoàn thanh niên với phong trào "Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội, bốn đồng hành với thanh niên trên con đường lập nghiệp" ...

Hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, xây dựng làng, xã, cơ quan, gia đình văn hoá, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, hội họp; thực hiện nghiêm việc không uống rượu, bia buổi trưa để chiều làm việc có hiệu quả hơn; chấp hành tốt quy định trong việc cưới, việc tang (không tổ chức linh đình, không sử dụng nhạc cưới, nhạc tang bằng loa nén). Các tệ nạn xã hội dần đựơc ngăn chặn, chính sách xã hội được quan tâm hơn.

Nhiệm vụ An ninh quốc phòng được tăng cường và giữ vững; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào tự quản được nâng lên; công tác điều tra, xét xử đảm bảo đúng pháp luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân đi vào nề nếp. Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng phát huy tạo được niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước.

Từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, các địa phương, đơn vị đã tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu sinh hoạt nội bộ. Thực hiện tốt cải cách hành chính, sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân mà trước hết là các đồng chí lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, hiệu trưởng các trường học... Làm tốt công tác tiếp dân, phục vụ nhân dân với thái độ niềm nở khách quan, giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng của nhân dân.

Trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tạo sức lan tỏa lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, được Trung ương, tỉnh, huyện khen thưởng. Điển hình như Đảng ủy xã Thụy Phúc, Thụy Chính, Thụy Ninh, Thụy Liên đi đầu trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao; Đảng bộ và nhân dân thị trấn Diêm Điền, xã Thụy Liên – tiêu biểu trong công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Liên Hà Thái; các xã Thụy Trường, Thụy Trình, An Tân, Hồng Dũng, Thái Thượng, Thái Đô, Hòa An và Thị trấn Diêm Điền.... tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường bộ ven biển; cô giáo Đỗ Thị Oanh – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụy Xuân vượt khó vươn lên được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong thực hiện Chỉ thị 05; đồng chí Bùi Trọng Nghĩa – xã Thụy Liên có nhiều hoạt động trong phong trào giúp đỡ người nghèo; anh Nguyễn Như Lĩnh – Giám đốc Công ty Thiên Thuận xã Thụy Thanh; Doanh nghiệp Mây tre đan Thanh Bình xã Thái Xuyên tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương; bà Trần Thị Hiện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Hà tận tụy với công việc giúp bà con phát triển mô hình kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, được nhân dân tin yêu, mến phục...

Đặc biệt, trong năm 2019 - 2020 với sự quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân trong huyện đã hoàn thành sáp nhập 16 thôn có qui mô dân số ít để Thái Thụy còn 254/270 thôn; sáp nhập 21 đơn vị hành chính cấp xã thành 9 xã, thị trấn; đồng thời tập trung chỉ đạo sâu sát việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị quyết TW 6 (khóa XII)…

Để tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, văn hóa, văn hiến và cách mạng  của quê hương Thái Thụy anh hùng và kết quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy sẽ tập trung cao cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cả về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW. Nâng cao tính dự báo, định hướng dư luận xã hội, nhất là thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin nhanh, kịp thời những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm, tạo sự đồng thuận, đoàn kết.

Nắm bắt kịp thời sự chỉ đạo và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về thực hiện Chỉ thị và kịp thời triển khai để đảm bảo tính thời sự, cấp thiết, thể hiện sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; chỉ đạo cơ sở gắn nội dung của Chỉ thị 05-CT/W của Bộ Chính trị với nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng cụ thể hoá các chuẩn mực tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm cụ thể, thường xuyên của từng cá nhân và của từng chi bộ từ đó làm tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cuối năm.

Tích cực thực hiện phân cấp, phân quyền. Xây dựng và thực hiện Quy định về trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đặc biệt là trách nhiệm của Bí thư cấp uỷ, những người đứng đầu các tổ chức đoàn thể, xã hội trong đối thoại với nhân dân; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên nói phải đi đôi với làm gắn với những nội dung cụ thể trong Chuyên đề hằng năm.

Nghiêm túc thực hiện việc sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc biểu dương khen thưởng, nhân rộng các gương người tốt việc tốt, tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên và nhân dân.

Đoàn Hữu Sơn - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Thái Thuỵ

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website