Tập trung làm tốt 3 vấn đề trong học tập và làm theo Bác

ĐƯA HỌC VÀ LÀM THEO BÁC ĐI VÀO CHIỀU SÂU

Nhằm thực hiện Kết luận 01 đi vào nền nếp, hiệu quả, Đảng ủy Khối đã xây dựng và ban hành trên 30 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” giai đoạn 2021 - 2026 và Chuyên đề năm 2021, năm 2022 và năm 2023 bằng nhiều hình thức phong phú như các hội nghị, các buổi tọa đàm, sinh hoạt chi bộ...

Những năm qua, có 88 tổ chức cơ sở đảng và các đơn vị xây dựng trên 2.015 văn bản phục vụ việc nghiên cứu, học tập đến các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên... Qua đó tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng góp phần nâng cao nhận thức, từ đó lựa chọn những nội dung phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ được phân công để xây dựng kế hoạch về học tập và làm theo Bác trong mỗi tổ chức, cơ sở đảng và mỗi cán bộ, đảng viên... Đến nay, có 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... chủ động xây dựng kế hoạch, cam kết thực hiện tốt việc học tập, làm theo Bác và nêu gương bằng những việc làm cụ thể.

 

 Nhiều cá nhân, tập thể trực thuộc Đảng ủy Khối đạt thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên được các cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, điển hình có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong đó, nổi bật nhất là mô hình xây dựng “Tủ sách và các tư liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Tiền Giang gồm 45 đầu sách, hình ảnh, kỷ vật... về Bác. Đó là nguồn tri thức có giá trị tinh thần rất cao, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần tô thắm hình ảnh người cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”.

Mặt khác, thông qua triển khai các nội dung của Chỉ thị 05 trong thực hiện trách nhiệm “nêu gương” trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và hiệu quả, Đảng ủy Khối đã thực hiên tốt việc xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên tận tụy với công việc, tận tâm với nhân dân, thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt, thái độ phục vụ nhân dân; giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết..., góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

THỰC HIỆN THƯỜNG XUYÊN, LIÊN TỤC

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành mục tiêu phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; của từng đối tượng, cá nhân. Do đó, để tiếp tục thực hiện Kết luận 01 trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Khối Thái Ngọc Bảo Trâm cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là tập trung làm tốt 3 vấn đề cốt yếu là “học tập”, “làm theo” và “gương mẫu, đi đầu” phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, hằng ngày bằng những hình thức phong phú.

Đặc biệt là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phương châm “trên nêu gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “tự soi, tự sửa”, “trong trước, ngoài sau”. Cùng với đó là tiếp tục xây dựng, tổ chức các chuyên đề, buổi sinh hoạt, tọa đàm... nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên từ việc học tập và làm theo Bác.

Đồng thời, lồng ghép việc học tập và làm theo Bác với phát hiện, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo. Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy trong việc triển khai thực hiện Kết luận 01, kịp thời đôn đốc, kiểm tra trong quá trình triển khai thực hiện nhằm tháo gỡ những hạn chế, khó khăn tại các cơ quan, đơn vị...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website