Tạo sức bật cho cán bộ, đảng viên

Thừa uỷ quyền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Nhắc đến ông Nghiêm Đình Vườn, người dân ở thôn Nghiêm Xá, thị trấn Chờ (Yên Phong) nhớ ngay người đảng viên đã dành khoản phụ cấp hằng tháng để giúp đỡ, hỗ trợ, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, neo đơn,... cả trăm triệu đồng. Dù không còn làm bí thư chi bộ thôn nhưng ông tất bật với nhiều công việc “không tên”. Ông đến nhà người dân, hỏi thăm sức khoẻ, công việc làm ăn của họ. Mỗi lần gặp mọi người, ông thường trao đổi về những việc làm thiết thực theo gương Bác, sống và làm theo Hiến pháp, pháp luật, thường xuyên nhắc nhở cán bộ đảng viên trẻ về thực hiện NQTW4. Ông bảo: Gần đây, tôi nghe nói nhiều về phong cách làm việc noi theo gương Bác và chống các biểu hiện suy thoái theo tinh thần NQTW4. Tôi nghĩ, để đánh giá một cán bộ đảng viên trẻ, người đứng đầu phải thông qua kết quả công việc, nói đi đôi với làm. Cụ thể, người lãnh đạo đó làm được gì cho dân, cho nước, có gắn bó, gần gũi và lắng nghe ý kiến người dân hay không?.

Cùng suy nghĩ như ông Vườn, anh Nguyễn Tuấn Minh, Bí thư Đảng uỷ phường Tiền An (thành phố Bắc Ninh) luôn dặn lòng phải vì dân phục vụ. Bản thân là người đứng đầu cấp uỷ cơ sở, anh hiểu mình không chỉ làm gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm mà cần đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ vững tác phong của người cán bộ, đảng viên. Anh Minh chia sẻ: “Tiền An là một trong những phường trung tâm của thành phố Bắc Ninh nên công việc liên quan đến giao tiếp, ứng xử với nhân dân diễn ra thường xuyên. Hằng ngày, có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường để liên hệ, giải quyết công việc, các thủ tục giấy tờ thuộc các lĩnh vực khác nhau khá đông. Do đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong giải quyết công việc cho dân. Cùng với đó, muốn nhân dân tin và theo trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải gắn bó, lắng nghe, sâu sát, gần gũi nhân dân. Mọi công việc từ lớn đến nhỏ mình không chỉ điều hành mà phải bắt tay cùng làm, làm trước làm gương cho mọi người”. Chia sẻ của anh Minh giúp chúng tôi hiểu rằng, thực hiện Chỉ thị 05 và NQTW4 (khóa XIII), đâu cần những việc làm cao xa, khó thực hiện mà đơn giản chỉ là những việc gần gũi đời thường, có ích cho xã hội là đã học tập, làm theo gương Bác. Đây cũng là cách để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Thực hiện Kết luận số 01 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản cụ thể để triển khai thực hiện; hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội. Những mô hình được chọn đều khá rõ nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Hầu hết mô hình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đó là: Mô hình thư viện thôn Phú Mẫn (thị trấn Chờ, Yên Phong); Quỹ tiết kiệm ở xã Đình Tổ (Thuận Thành); “Khu dân cư không rác thải” thông qua việc thực hiện tốt công tác xử lý rác sinh hoạt bằng vi sinh IMO ở Chi hội Phụ nữ thôn Phú Dư (xã Quỳnh Phú, Gia Bình); hay các mô hình thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, văn hóa xếp hàng nơi công cộng, thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông,  sống nhân ái, vì cộng đồng;  phong trào “Tuổi trẻ Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;... 

Trong thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp ủy tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thường xuyên đối thoại với nhân dân nhằm giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề phát sinh, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, địa phương, không để xảy ra “điểm nóng”, ảnh hưởng đến tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn toàn tỉnh.  

Đồng thời, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn; từ đó, giải quyết thỏa đáng hoặc kiến nghị đến các cơ quan, ban, ngành cấp trên có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu của người dân; thể hiện sự gắn bó, gần gũi của cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với các tầng lớp nhân dân, góp phần phòng, chống các biểu hiện của tệ quan liêu, xa rời quần chúng.

Nhờ những cách làm đồng bộ, chủ động, sáng tạo mà tỉnh triển khai thời gian qua, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính; xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân với đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có kỷ luật, kỷ cương, có văn hoá, văn minh; xây dựng được môi trường thân thiện, chuẩn mực về nếp sống văn hoá, văn minh ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng con người Bắc Ninh văn minh, lành mạnh, thân thiện đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website