Sơn Thịnh thực hiện tốt Chỉ thị 05

Nhân dân thị trấn Sơn Thịnh tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Một trong những nội dung quan trọng trong mỗi buổi sinh hoạt của Chi bộ trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Văn Chấn (thuộc Đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh) là việc quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài việc nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tư tưởng, lập trường vững chắc, cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, áp dụng phương pháp dạy học mới, cải tiến phù hợp với năng lực của học sinh vào giảng dạy. Qua đó, nhà trường luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào dạy và học của huyện Văn Chấn.

Năm học 2019 - 2020, dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, học sinh phải nghỉ học dài ngày, nhà trường đã xây dựng kế hoạch học bù, giảm tải chương trình cho học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vừa qua, trường đã có một học sinh đạt giải cấp quốc gia, cùng nhiều giải trong các cuộc thi cấp tỉnh.

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn xác định việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Đồng thời, xác định rõ nội dung đột phá và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo từng năm. Qua đó, việc học tập và làm theo Bác đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Để Chỉ thị 05 thấm sâu vào mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng ủy thị trấn Sơn Thịnh đôn đốc các chi bộ trực thuộc chú trọng thực hiện tốt các nội dung trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục đôn đốc, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nội dung đột phá.

Đồng thời, định hướng các chi bộ lựa chọn những việc cần làm ngay và nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chi tiết, sát thực. Hướng dẫn cán bộ, đảng viên lựa chọn một số vấn đề trọng tâm trong xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để bổ sung vào kế hoạch cá nhân.

Hằng năm, 100% chi bộ hoàn thành tổ chức triển khai học tập, thảo luận nội dung chuyên đề và nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện và viết bài thu hoạch. Đồng thời, rà soát, lựa chọn nội dung đăng ký thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và 100% đảng viên và gần 97% cán bộ, công chức, viên chức đã ký cam kết thực hiện Chỉ thị 05.

Đảng viên Nguyễn Thị Kiều Trang - cán bộ văn hóa xã hội thị trấn Sơn Thịnh cho biết: Cùng với việc tiếp tục triển khai học tập chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh đã phân công, xây dựng các mô hình toàn diện trên tất cả các lĩnh vực có nhiều thành tích tiêu biểu, nổi bật, có sức thuyết phục, trở thành những hạt nhân trong tuyên truyền, lan tỏa phong trào thi đua trong đời sống xã hội.

Trên cơ sở nội dung và kế hoạch thực hiện khâu đột phá của ban thường vụ, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã xác định và xây dựng kế hoạch triển khai nội dung đột phá ở địa phương, đơn vị mình.

Trong đó, Đảng bộ thị trấn đã xác định khâu đột phá: nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên; năng lực, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Đinh Văn Trường - Bí thư Đảng ủy thị trấn Sơn Thịnh cho biết: Việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05 đã giúp địa phương phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; lựa chọn những nội dung, hình thức học tập phù hợp với tình hình thực tiễn.

Sau 4 năm triển khai thực hiện, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn thị trấn đã có sự chuyển biến tích cực về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân.

Cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng thời gian làm việc; sử dụng tài sản công; có lối sống lành mạnh, khiêm tốn, gần gũi, chan hòa được quần chúng nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Những thành tích đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 ở Đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh thời gian qua là cơ sở vững chắc để thị trấn tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Qua đó, giúp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhân dân ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ thị trấn trong sạch vững mạnh.      

                                                                                                                                            Anh Dũng

Theo http://www.baoyenbai.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website