Sáng tạo và hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị-xã hội, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên... Do đó, hàng năm, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối, các cấp ủy cơ sở trực thuộc đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và các chuyên đề một cách nghiêm túc.

Trong đó, chú trọng đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền ở các tổ chức đoàn thể; gắn việc thực hiện chỉ thị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với điều kiện, đặc thù của cơ quan, đơn vị.

 

 Đồng chí Nguyễn Thanh Lam, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Phan Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, căn cứ nhiệm vụ của Đảng bộ, của ngành, hàng năm, Đảng ủy Sở Y tế đã xây dựng chương trình công tác phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế đơn vị. Đảng bộ đã chú trọng nội dung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các chi bộ đều có kế hoạch năm về tiếp tục triển khai thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các chi bộ triển khai đến từng cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức, như: thông qua các buổi giao ban đơn vị, sinh hoạt định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề của chi bộ…

Đảng ủy Sở Y tế đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của đảng bộ, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, qua 5 năm thực hiện, Chỉ thị 05 tiếp tục tạo sức lan tỏa sâu rộng và từng bước đi vào thực chất, có tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Toàn bộ cán bộ, viên chức, lao động trong ngành Y tế tỉnh đã nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện y đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Những bứt phá mạnh mẽ từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, trình độ chuyên môn và thái độ ứng xử của thầy thuốc với người bệnh đã mang lại niềm tin của nhân dân đối với các đơn vị y tế.

Cũng như Đảng bộ Sở Y tế, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, giải quyết, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Điển hình như: Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đã có các giải pháp tích cực trong quản lý dán, đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa; Đảng bộ Trường đại học Quảng Bình, Đảng bộ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới đã tập trung vào những vấn đề về vi phạm đạo đức, lối sống, phong cách và ý thức phục vụ của một số cán bộ, đảng viên; Đảng bộ Sở Tư pháp, Đảng bộ Sở Nội vụ gắn với đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Có thể thấy, sau 5 năm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức và hành động của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, những khuyết điểm, hạn chế về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc được khắc phục, sửa chữa; các đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lam, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trần Ngọc Thăng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết, để tiếp tục triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy khối đã tập trung chỉ đạo các TCCSĐ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, như: quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đối với toàn xã hội để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện...

Bên cạnh đó, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần chủ động, sáng tạo, kiên trì để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện chỉ thị, chú trọng xây dựng và biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và các chuyên đề hàng năm tại cơ quan, đơn vị…

Lê Mai

Theo https://baoquangbinh.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website