Ra mắt “Tủ sách Hồ Chí Minh”

Ngày 16/5, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Lễ ra mắt “Tủ sách Hồ Chí Minh” và khai trương Phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

 

 Cắt băng khai trương Phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc – Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Thị Thinh cho biết: “Tủ sách Hồ Chí Minh” tập hợp hơn 200 đầu sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, được chia thành bốn mảng đề tài chính: Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh; các sách triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sách về Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và những năm tháng Bác sống và làm việc tại nơi đây.

Trong đó, các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh rất phong phú, bao gồm sách nghiên cứu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những câu chuyện kể về Người; sách có nội dung về học tập, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh ở các địa phương, các ngành, lĩnh vực gắn với cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người; sách viết về những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Đặc biệt, có nhiều cuốn sách là kết quả của hoạt động hợp tác gắn bó chặt chẽ, sâu sắc giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng một số ấn phẩm tiêu biểu cho Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Theo bà Phạm Thị Thinh, các ấn phẩm trong Tủ sách có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân; trở thành tư tưởng chỉ đạo đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; trở thành phương châm hành động, chỉ dẫn quý báu cho sự rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên trên mỗi chặng đường cách mạng. Từ đó, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thiết thực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Việc xây dựng Tủ sách nhằm tuyên truyền đến đông đảo bạn đọc về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - “biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam”, “kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại” và những phẩm chất đạo đức, tư tưởng, phong cách của Người để mọi tầng lớp nhân dân học tập, noi theo”, bà Phạm Thị Thinh nhấn mạnh.

Độc giả tham quan phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Song song với tủ sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng xây dựng tủ sách điện tử về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên hệ thống xuất bản điện tử trực tuyến stbook.vn. Bên cạnh đó, độc giả cũng có thể tìm đọc miễn phí rất nhiều sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thư viện điện tử thuviencoso.vn của Nhà xuất bản.

Cùng với “Tủ sách Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản cũng lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu, đặc sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều đầu sách viết về Người do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành trong hơn 70 năm qua nhằm giới thiệu tới đông đảo bạn đọc tại Phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích.

Thông qua hoạt động này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch mong muốn tuyên truyền, giáo dục, lan tỏa hình ảnh, các di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hy vọng rằng nội dung các sách về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại đây sẽ thực sự chạm đến trái tim của du khách trong nước và quốc tế mỗi khi tới viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch./.

Tin, ảnh: Hà Thảo

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website