Quốc Oai: Hơn 7.000 cán bộ tham gia chuyên đề học tập và làm theo Bác

Hơn 7.000 cán bộ, đảng viên huyện Quốc Oai tham gia học tập chuyên đề năm 2024 về “Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên”.

Tại hội nghị, các đại biểu được PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt một số nội dung: khái quát về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp cách mạng; nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên Huyện Quốc Oai gắn với việc thực hiện Chỉ thị 24- CT/TU của Thành ủy Hà Nội.

Thông qua hội nghị, các đại biểu được tiếp thu đầy đủ các nội dung của chuyên đề để ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, công việc nhằm nâng cao nhận thức của tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị của huyện về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; không ngừng nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức đối với công việc được giao; đoàn kết, xây dựng huyện Quốc Oai ngày càng phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai Đàm Công Lợi khẳng định: việc học tập chuyên đề ngày hôm nay nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị của huyện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc; từ đó, xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đối với từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ngay sau hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục xây dựng kế hoạch học tập và triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong từng cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, chỉ đạo việc giám sát thực hiện kế hoạch tu dưỡng tại các chi bộ, đảng bộ trong huyện…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website