Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác tới cán bộ chủ chốt các cơ quan tư pháp

Các đại biểu dự Hội nghị học tập chuyên đề.

Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Vũ Mạnh Thắng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh. Cùng dự có thành viên BCĐ cải cách tư pháp tỉnh; lãnh đạo các cơ quan khối tư pháp; các đồng chí là điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, thư ký, thẩm tra viên, chấp hành viên cấp tỉnh, thành viên Tổ thư ký giúp việc BCĐ cải cách tư pháp tỉnh.

Hội nghị được nghe Giáo sư Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận T.Ư trình bày nội dung chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư pháp và đạo đức của người cán bộ làm công tác tư pháp, gắn với chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong suốt cuộc đời cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm sâu sắc vấn đề giáo dục, rèn luyện xây dựng đội ngũ cán bộ, coi vấn đề này là nhiệm vụ then chốt bảo đảm thành công của sự nghiệp cách mạng. Tại hội nghị học tập của cán bộ ngành Tư pháp năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nghĩ cho cùng, vấn đề tư pháp, cũng như mọi vấn đề khác trong lúc này, là vấn đề ở đời và làm người”. Với Bác, “Tư pháp là một cơ quan trọng yếu của chính quyền”, những cán bộ tư pháp là “bậc trí thức”, “có trách nhiệm nặng nề và vẻ vang là làm tấm gương cho dân trong mọi việc” và những ai đã trọn nghề tư pháp phải coi trọng “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”.

 

 Giáo sư Hoàng Chí Bảo trình bày nội dung chuyên đề tại Hội nghị.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo cho biết: Trong sự nghiệp cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và trong xu hướng hội nhập quốc tế, vấn đề bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức tư pháp nói riêng luôn được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm, đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan tư pháp các cấp. Để có được đạo đức cách mạng, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức khối Tư pháp phải luôn ghi nhớ lời răn dạy của Bác Hồ, phải tự giác rèn luyện, tu dưỡng bản thân, trăn trở với nghề, nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, thượng tôn pháp luật.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh: Cốt lõi của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là làm sao khơi dậy được quyết tâm, nghị lực của dân tộc ta, lấy sức ta để phát triển đất nước; làm cho đất nước mạnh lên, giàu lên bằng chính sức mạnh của mình; là thực hiện mục tiêu của Bác Hồ đưa đất nước bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, công chức khối Tư pháp nói riêng phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Tin, ảnh: Vân Anh

Theo http://baobacgiang.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website