Quận Thanh Xuân (TP.Hà Nội): Triển khai học và làm theo Bác trở thành nếp sinh hoạt văn hóa sâu rộng

Chiều 19/3, Quận ủy Thanh Xuân tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Trọn niềm tin dâng Đảng quang vinh”; triển khai Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; xây dựng hệ thống chính trị quận Thanh Xuân vững mạnh”; phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024.

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học; Tiến sĩ Vũ Lộc An - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đề nghị các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên trong quận cụ thể hóa thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; xây dựng hệ thống chính trị quận Thanh Xuân vững mạnh

Gắn việc học, làm theo Bác với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng

Sau chương trình nghệ thuật đặc sắc, Quận ủy Thanh Xuân đã triển khai Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; xây dựng hệ thống chính trị quận Thanh Xuân vững mạnh” với 5 nội dung cụ thể từng tháng, từng quý trong năm, nhằm gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm của quận Thanh Xuân năm 2024.

Phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024, Quận ủy Thanh Xuân cũng yêu cầu các tập thể, cá nhân gửi tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng đó, chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

 Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Trọn niềm tin dâng Đảng quang vinh”

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cho biết, năm 2024, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân lựa chọn và xây dựng Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; xây dựng hệ thống chính trị quận Thanh Xuân vững mạnh”.

Với mục đích đổi mới hình thức để nâng cao hiệu quả việc học tập chuyên đề, năm 2024, Quận ủy tiếp tục hình thức sáng tạo, thông qua chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Trọn niềm tin dâng Đảng quang vinh” tạo một phương thức học tập trực quan mới, với mong muốn đưa việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến gần hơn nữa với mỗi cán bộ, đảng viên.

 Quận ủy Thanh Xuân phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024

Đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2024 của quận Thanh Xuân được triển khai hiệu quả, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đề nghị, các cấp ủy đảng, tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị xác định ngay các nhiệm vụ trọng tâm trong việc học tập và làm theo Bác; đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của từng đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

“Trong năm 2024, mỗi cán bộ, đảng viên cần suy nghĩ, nghiên cứu thật kỹ những việc mình có thể làm để góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết của cơ quan, đơn vị nơi mình công tác cũng như góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh” - Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị

Theo Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai, để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp và hình thức học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân; đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, thì các đơn vị cần đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và xác định đây là xu thế tất yếu trong giai đoạn cách mạng 4.0 hiện nay.

Đối với cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn quận Thanh Xuân, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đề nghị Ban Chỉ đạo 35 của quận tập trung chỉ đạo, phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, nhất là ưu thế của một trong những quận đi đầu của thành phố trong việc tổ chức cuộc thi tại cấp quận, để tổ chức thật tốt cuộc thi chính luận lần thứ Tư. Qua đó, tiếp tục góp phần quan trọng vào thành công của cuộc thi cấp thành phố, cấp Trung ương cũng như góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website