Phú Tân đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

Nhân rộng các mô hình hay

“Mỗi tháng 1 câu chuyện ý nghĩa, 1 cuốn sách hay, 1 tấm gương sáng” là mô hình được Đảng ủy xã Phú Lâm triển khai từ tháng 2/2023, nhằm cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Lâm Nhan Thị Ngọc Minh cho biết, sau chào cờ đầu tuần hàng tháng, đảng viên sẽ luân phiên sinh hoạt về việc học tập và làm theo Bác.

Đây là mô hình mới, được Đảng ủy xã nghiên cứu thực hiện, nối tiếp các mô hình đạt kết quả tích cực trong năm 2022, góp phần phong phú và sinh động trong tuyên truyền gương điển hình tiêu biểu, mô hình hiệu quả trên địa bàn xã. Qua phần giới thiệu, các câu chuyện kể, người sinh hoạt phải rút ra bài học kinh nghiệm để tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên ý thức tự vươn lên, chủ động trong công việc và cuộc sống để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

Tại xã Hiệp Xương, cấp ủy Đảng, các chi bộ tiếp tục đăng ký và thực hiện nhiều mô hình “làm theo” Bác thiết thực, hiệu quả và lan tỏa trong toàn xã hội. Tổng cộng các mô hình thực hiện năm 2022 của Đảng bộ và chi bộ có giá trị làm lợi hơn 2,1 tỷ đồng.

Điển hình như các mô hình: Xây mới cầu nông thôn, thu gom rác thải nhựa, hỗ trợ học sinh nghèo, vận động nhân dân tham gia làm hàng rào và cột cờ đúng quy định, tuyến đường hoa… Địa phương còn phát huy hiệu quả các mô hình (từ năm 2021 trở về trước), như: Mô hình “2 an” (an ninh trật tự và an sinh xã hội), chăm lo phúc lợi xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

 Giờ chào cờ và sinh hoạt về câu chuyện, cuốn sách hay, tấm gương sáng tại xã Phú Lâm

Năm 2022, Huyện ủy Phú Tân tổng kết và khen thưởng 20 tập thể, 40 cá nhân trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Các chi, đảng bộ cơ sở đăng ký thực hiện 95 mô hình (có 18 mô hình mới). Chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đăng ký 255 mô hình (có 98 mô hình mới). Đa số mô hình của các chi, đảng bộ, kể cả các chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ cơ sở đều gắn với thực hiện nhiệm vụ và chăm lo an sinh xã hội tại địa phương.

Qua thực hiện các mô hình đã phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, quan hệ giao tiếp hài hòa, tạo được sự hài lòng của nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh, đột phá

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Tân Thi Hồng Thúy, năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định nhiều nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các nội dung trọng tâm, gồm: Nâng cao văn hóa tự phê bình và phê bình trong Đảng; đề cao văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, để việc nêu gương trở thành hành động tự giác “Văn hóa nêu gương”…

Cán bộ, đảng viên xây dựng văn hóa “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”. Huyện chú trọng tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện lệch lạc, khuynh hướng vi phạm văn hóa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng gia đình, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư có đời sống văn hóa lành mạnh.

Để đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc “làm theo” phải thể hiện qua việc giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn. Thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị.

Trong nội dung “làm theo” và “nêu gương”, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và Chỉ thị 05-CT/TW để xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm cuối năm 2022.

Theo đó, lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể để thực hiện nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém thời gian qua, có phân công trách nhiệm cụ thể gắn với lộ trình thực hiện. Phát động cán bộ, đảng viên, nhân dân hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website