Phụ nữ Phú Thọ học tập và làm theo Bác

 Thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ, hội viên phụ nữ xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng triển khai hiệu quả mô hình “Nuôi lợn nhựa khuyến học, khuyến tài”.

Để việc học tập và làm theo Bác có ý nghĩa thiết thực, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội gắn việc học tập và làm theo Bác với triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Đất Tổ thân thiện, nhân ái, đoàn kết, hội nhập, phát triển”, Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hai Đề án của Chính phủ: Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017-2027, Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em” gắn với những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên, việc mới, việc khó mà Hội tập trung chỉ đạo.

Việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm được tổ chức với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Từ đó đã xuất hiện các mô hình hiệu quả, nổi bật như các mô hình: “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Quỹ tiết kiệm cộng đồng”, “Dân vận khéo” tại 13/13 huyện, thành, thị, vận động hơn 3.500 hộ gia đình hiến trên 352.621m2 đất làm đường giao thông, xây dựng các chương trình dự án trọng điểm, kênh mương nội đồng; các mô hình hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc: “Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Địa chỉ tin cậy”, Câu lạc bộ “Cha mẹ nuôi dạy con tốt”, Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, Câu lạc bộ “Mẹ và con gái”, các mô hình thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chỉ đạo thành lập và duy trì hiệu quả mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch” tại 225/225 cơ sở Hội, xây dựng mới mô hình “Đoạn đường hoa dân vận khéo”, “Đường hoa kiểu mẫu”, nâng tổng số “Đoạn đường hoa”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản” toàn tỉnh lên 4.585 đoạn.

Các cấp Hội thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề hàng năm; tổ chức cho cán bộ, hội viên phụ nữ ký cam kết thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại phong trào thi đua, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội viên phụ nữ hàng năm, gắn với thực hiện hai khâu đột phá “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin”, “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh” và thực hiện chủ đề hàng năm.

Trong công tác tuyên truyền, các cấp Hội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức hội nghị, sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, lồng ghép nội dung tuyên truyền nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày thành lập Hội 20/10... Điểm nhấn là việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các trang mạng xã hội để định hướng, cung cấp thông tin chính thống, tăng tính tương tác.

Cấp tỉnh duy trì trang Fanpage “Phụ nữ Đất Tổ”, chuyên mục “Phụ nữ và cuộc sống”; 100% Hội phụ nữ cấp huyện thành lập Fanpage, Facebook, các nhóm Zalo. Đồng thời, lồng ghép nội dung chuyên đề hằng năm trong triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI với nhiều hình thức phong phú.

Từ năm 2021 - 2023, các cấp Hội đã tổ chức trên 600 buổi gặp mặt, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, câu lạc bộ, về nguồn, hội thi, giao lưu văn nghệ, thể thao... thu hút hơn 250.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Qua đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Hội viên, phụ nữ tích cực tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Làm theo lời Bác, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình ngày càng được các cấp Hội quan tâm, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt của Hội. Các cấp Hội đã kết nối, huy động các nguồn lực hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ, giúp nhau giảm nghèo. Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghề, chuyển giao kỹ thuật cho lao động nữ; tổ chức Ngày phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, hướng dẫn các ý tưởng khởi nghiệp; kết nối tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ vay vốn.

Hỗ trợ thành lập mới và duy trì hiệu quả 13 HTX, 60 tổ hợp tác, 241 tổ/nhóm liên kết phát triển kinh tế, 130 mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, sáu CLB nữ doanh nhân, CLB nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; quản lý tốt trên 1,7 tỉ đồng các nguồn vốn vay thông qua tổ chức Hội, hỗ trợ trên 46.000 hội viên phát triển kinh tế... Qua đó, giúp giảm tỉ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới 5,19%, hộ cận nghèo 4,18% .

Cùng với đó, quan tâm, chăm lo các hoạt động xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, hậu phương quân đội... với tổng trị giá tiền hỗ trợ trên 52 tỉ đồng. Hằng năm, các cấp Hội tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, hội viên và trẻ em nghèo, hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế với tổng trị giá trên 13 tỉ đồng.

Đặc biệt, một trong những việc mới, việc khó mà các cấp Hội thực hiện có hiệu quả là Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội phát động; các cấp Hội đã vận động, kết nối các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí, phân công hội viên phụ nữ tại địa bàn nơi trẻ mồ côi sinh sống nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại gia đình, đến nay các cấp Hội nhận đỡ đầu 385 cháu với số tiền hỗ trợ trên bốn tỉ đồng.

Bằng sự nỗ lực, sáng tạo, các cấp Hội và cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của mình trong đời sống xã hội, nhiều tấm gương tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng. Trong ba năm qua đã có 1.494 tập thể, cá nhân được Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, UBND, Hội LHPN các cấp biểu dương, khen thưởng. Phong trào Hội LHPN tỉnh Phú Thọ vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị xuất sắc”, được Trung ương Hội tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; được UBND tỉnh, các bộ, ngành Trung ương tặng nhiều Bằng khen, được Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, khóa XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt khâu “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực, kết hợp chặt chẽ giữa nhân rộng điển hình, tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 với phong trào thi đua, các cuộc vận động; nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, tự giác trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thành công Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website