Nông dân Yên Bái học và làm theo Bác

 Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Hội Nông dân tỉnh khen thưởng.

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền cho các cấp Hội và hội viên nông dân toàn tỉnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực tuyên truyền về các hoạt động triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của các cấp cũng như các biện pháp hay, cách làm mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo Bác thông qua các hội nghị quán triệt, thảo luận, sinh hoạt chi, tổ hội; sinh hoạt câu lạc bộ nông dân; đăng tải tuyên truyền nội dung chuyên đề từng năm về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên Trang Thông tin điện tử của tỉnh Hội, nhóm fanpage, Zalo Hội nông dân các cấp. 

Theo đó, cùng với việc tổ chức Hội thi Kể chuyện về Bác Hồ và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với cấp ủy chi bộ cơ quan tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thảo luận xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác với hình thức dân chủ, thẳng thắn, gợi mở, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan hưởng ứng. Nhờ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở nên gần gũi, thiết thực với cán bộ, đảng viên, công chức đơn vị.

Sau khi được học tập, quán triệt và thảo luận, cán bộ, đảng viên cơ quan đã nghiêm túc viết thu hoạch; ký cam kết thực hiện các nội dung chuyên đề hàng năm gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Chi bộ, thủ trưởng cơ quan xây dựng kế hoạch cá nhân xác định nhiệm vụ, giải pháp tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của cá nhân và tập thể sau kiểm điểm, tự phê bình.

Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt, nhận thức cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cấp ủy tổ chức Hội đã nâng lên rõ rệt.

Hàng năm, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh còn xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung trọng tâm, nhiệm vụ chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, trọng tâm là xác định vai trò, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ chủ chốt Hội Nông dân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như việc thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.

Kết quả, các đồng chí ủy viên Đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan Tỉnh hội đã xây dựng cho mình phong cách lãnh đạo, quản lý dân chủ, quần chúng, khoa học, sâu sát, năng động, tận tụy, kỷ cương; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; trong sinh hoạt, giữ vững nguyên tắc "Tập trung dân chủ” và "Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.

Căn cứ vào kế hoạch của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội Nông dân đã chỉ đạo Ban Thường vụ rà soát, xây dựng và ban hành 5 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ Hội Nông dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Đảng đoàn đã phối hợp với cấp ủy chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan ký cam kết 5 chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ Hội Nông dân.

Hàng năm, Chi bộ, lãnh đạo cơ quan thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan thực hiện theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đã được ký kết. Kết quả, từ năm 2020 đến nay, 100% cán bộ, công chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh đều duy trì thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của người cán bộ Hội; luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước nhiệm vụ được giao; có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp với nhân dân và đồng nghiệp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nỗ lực rèn luyện, trau dồi đạo đức, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và lan tỏa việc thực hiện Chỉ thị số 05 trong toàn đơn vị, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, công tác kiểm điểm, phê bình và tự phê bình việc thực hiện Chỉ thị số 05. Hàng năm, chỉ đạo Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân.

5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh hội đã kiểm tra, giám sát tại 9 huyện, thị, thành Hội và 90 cơ sở hội về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với kiểm tra chấp hành Điều lệ và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

Qua đó, các cấp hội trong toàn tỉnh đã nghiêm túc triển khai việc tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 05. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên, công chức của các cấp hội đã nghiêm túc thực hiện các chuẩn mực đạo đức của người cán bộ hội. Riêng đối với Đảng đoàn, chi bộ cơ quan, sau kiểm điểm hàng năm đều xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm.

Mô hình chăn nuôi lợn thịt của nông dân xã An Bình, huyện Văn Yên cho thu nhập cao. 

Gắn việc đăng ký thực hiện các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua công tác hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân tích cực đăng ký, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước của cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội Nông dân cấp trên phát động. Kết quả, từ năm 2021 đến nay, đã có hàng trăm tập thể cá nhân hội viên nông dân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác.

Trong đó điển hình như: mô hình trồng và phát triển rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC, Chi hội thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh (Yên Bình); mô hình hợp tác xã Quế hồi Việt Nam, xã Đào Thịnh (Trấn Yên); mô hình tuyên truyền, vận động, cán bộ, hội viên nông dân về việc sản xuất cam an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP để giữ nhãn hiệu tập thể "Cam Văn Chấn” ở thị trấn Nông trường Trần Phú (Văn Chấn); vận động hội viên thực hiện mô hình "Xây bể thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng” ở các xã Yên Thắng, Minh Tiến (Lục Yên); mô hình "Vận động hội viên nông dân và nhân dân trong bản không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, không sinh con thứ 3” của Chi hội tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải…

Những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong "làm theo” Bác đó đã được lãnh đạo Hội Nông dân chỉ đạo đăng tải trên các phương tiện thông tin ở cơ sở, Trang thông tin của Hội Nông dân tỉnh, nhóm fanpage, nhóm Zalo của Hội. Ngoài ra, chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng tin, bài, phóng sự về những mô hình "làm theo” Bác có sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên nông dân để tuyên truyền rộng rãi trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Kết quả trong 5 năm qua, các cấp Hội trực tiếp và phối hợp đưa 115 bài viết, phóng sự; trên 1.000 ảnh, tin tuyên truyền về các mô hình, điển hình là tổ chức hội và cán bộ, hội viên nông dân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Đây thực sự là nền tảng quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và các cấp hội nông dân toàn tỉnh ngày càng đạt được nhiều kết quả cao hơn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, đáp ứng ngày càng cao những yêu cầu nhiệm vụ công tác hội trong tình hình mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website